MKE kuruluş faaliyetleri ve milli ekonomi açısından önemi

Bu yazımızda MKE kuruluş faaliyetlerinden ve milli ekonomi açısından öneminden bahsedeceğiz. MKE yani açılımıyla Makine Kimya Endüstrisi. Türk savunma sanayinin temelini oluşturan MKE Kurumu, değişik isim ve statüler altında 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inebilen tarihi bir geçmişe bulunmaktadır

Kurumun çekirdeğini, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Top Dökümhanesi oluşturmaktadır. O zamanki adı Top Asithanesi olan Tophane, faaliyetini Osmanlı İmparatorluğu’ nun son yıllarına kadar devam ettirmiştir.Kurumun almış olduğu başlıca ünvanlar şunlardır.

Tophane-i Amire Müşirliği, (1832)
Tophane-i Amire Nazırlığı, (1908)
İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi, (1909)
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü, (1921)
MKE Kurumu Genel Müdürlüğü (1950)

Savunma sanayinin gelişmesi için Kırıkkale’de entegre bir silah sanayinin kurulması konusu, ilk defa İzmir İktisat Kongresi’ nde gündeme getirilmiştir. Bundan sonra başlatılan çalışmalar sonucu aşağıdaki fabrikalar kurulmuştur. Kurulan bu fabrikalar MKE nin temelini oluşturarak milli ekonomi açısından önemini göstermektedir.

– 1924’de Ankara’da Hafif Silah ve Top Tamir Atölyeleri, Fişek ve Marangoz Fabrikaları,
– 1928’de Kırıkkale’de kurulan Pirinç Fabrikası,
– 1928’de Kırıkkale’de kurulan Elektrik Makineleri Fabrikası,
– 1929’da Kırıkkale’de kurulan Mühimmat Fabrikası,
– 1931’de Ankara’da bulunan Kayaş Kapsül Fabrikası,
– 1931’de Kırıkkale’de Çelik Fabrikası,
– 1935’de Ankara’da Gaz Maskesi üretimi için Mamak Gaz Maske Fabrikası,
– 1936’da Kırıkkale’de Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.