Mondros ateşkes antlaşmasından sonra kurulan zararlı cemiyetler

Bu yazımızda size Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan zararlı cemiyetler hakkında bilgi vereceğiz.

İslam Teali Cemiyeti
Saltanat ve halifeliğin güçlendirilerek bağımsızlığın korunacağını savunmuştur. Özellikle Konya ayaklanmalarında etkili olmuştur.

Kürt Teali Cemiyeti
1919 yılında Wilson ilkelerine dayanarak bağımsız bir devlet kurma amacını gütmüştür. Önemli kişi ve aşiretlerin milli mücadeleyi desteklemesi üzerine etkisini yitirmiştir.

Sulh ve Selameti Osmani ile İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Saltanatın korunması için İngiliz himayesini savunmuşlardır.

Wilson Prensipleri Cemiyeti
ABD mandasını isteyenler tarafından kurulmuştur. Pek çok üyesi sonradan Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır.

Mavri Mira Cemiyeti
Yunan hükümeti, Patrikhane aracılığıyla bu cemiyete yardımda bulunmuştur. Ayaklanma hareketinde bulunmuşlardır.

Pontus Cemiyeti
Karadeniz’de Pontus Rum devleti kurmak amacıyla kurulmuşlardır. Ermenilerle işbirliği yapmışlardır. Cumhuriyetin kurulmasına kadar bölgede çatışmalar devam etmiştir.

Musevi (Alyans İsrailit) Cemiyeti
Filistin’de bir devlet kurmak istiyorlardı ;Anadolu’dan toprak talep etmemişlerdir.

Hınçak- Taşnak, Sütyun cemiyetleri
Büyük Ermenistan Devleti kurulması için bir araya gelen cemiyettir. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan faydalanmaya çalışmışlardır.

Hürriyet ve İtilaf Partisi
Kurtuluş mücadelesinin en önemli karşıt hareketi bu partidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.