Mülki amir belediye başkanı muhtar kavramlarının anlamlarını bulunuz

Yerel yönetimlerde görev sahibi olan mülki amir, belediye başkanı ve muhtar gibi yöneticiler halkın ihtiyaçlarını ve sosyal gereksinimleri karşılamak ile görevlidir. Şimdi bu kavramların anlamlarını ve görevlerini inceleyelim.

Mülki Amir

Yerel yönetimlerde en yetkili kişi olan mülki amirdir. İlçelerde ve illerde valiler mülki amir olarak görev yaparlar. Şimdi bu mülki amirlerin görevlerini inceleyelim.

 • Bulunduğu bölgedeki tüm resmi törenlere katılarak devleti temsil ederler.
 • Bakanlıklarca alınan kararları, devlet politikalarını bulunduğu bölgeye duyurma ve uygulama sorumluluğu taşırlar.
 • Kendisinde bulunan yasal hakları kullanarak emir çıkarabilir.
 • Yönetimindeki ilin yada ilçenin gelişimi ve ilerlemesinden sorumludur.
 • Çeşitli işlerin yürütülmesi için bazı kurumları görevlendirebilir.
 • Bölgesinde yer alan kolluk kuvvetleri (askeri güç) ona bağlıdır.
 • Görev bölgesindeki memurların görev yerlerini değiştirebilir, atayabilir.

Belediye başkanı

Bulunduğu belediyedeki en yetkili kişi ve tüzel kişi temsilcisidir. Seçimle iş başına gelirler ve halkın ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler. Belediye başkanın görevleri ise şunlardır;

 • Göreve başladığında bunu mülki amiri olan valiye bildirmelidir.
 • Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin haklarını korumak menfaatlerini gözetmek
 • Belediyeyi bir plan dahilinde bütçeye uygun yönetmek
 • Belediyeyi devlette temsil etmek
 • Belediye meclisine ve encümenlerine başkanlık etmek
 • Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz malları idare etmek
 • Belediye perfonelini atamak
 • Belediyenin kendi içindeki ve ona bağlı işleri denetlemek
 • Belediyeye yapılan bağışları kabul etmek
 • Belediye içinde yaşayan halkın huzurlu, mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak
 • Halkın ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap vermek

Muhtar

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. En küçük yerel yönetici olarak bilinir. Görev ve sorumlulukları ise şu şekildedir

 • Devlet tarafından alınan kanunları halka bildirir.
 • Köy ve mahalledeki düzen ve nizamdan sorumludur
 • Seçimlerde yardımcı olmak
 • Mahalle ve köyde oturan kişilere resmi evrak düzenlemek
 • Yeşil kart alabilecek kişileri tespit edip belediyelere bildirmek
 • Verilecek olan hizmetleri köy/mahalle halkına duyurmak
 • Eğer bölgede bir hastalık yayılıyorsa sağlık kuruluşlarına bildirmek
 • Seçmen kağıtlarını kişilere ulaştırmak

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.