Mustafa Kemal’in Kağnısı

5. Sınıfların Türkçe dersinde yer alan 2. Tema Atatürk Mustafa Kemal’in Kağnısı bölümünde yer alan tüm soruların cevapları bu yazımızda yer almaktadır.

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak bir paragraf yazınız.

Mustafa Kemal Kağnı savaş gıcırtı düşman

Çanakkale Savaşları sırasında ülkemizin kadınları önemli rol oynadılar. Cephelere kağnılarla mühimmat taşıyan kadınlar en önemli görevlerden birini üstlenmişlerdi. Düşmana karşı verilen amansız mücadelenin görünmeyen kahramanlarıydı onlar. Eskimiş kağnılar gıcırtılar eşliğinde yollardaydı. Bu nedenle Mustafa Kemal her fırsatta Türk kadınına olan saygısını dile getirmiştir.

Aşağıdaki resimlerde neler anlatılıyor? Düşüncelerinizi resimlerin altına yazınız.

1. Resim

İnsanlar kağnılarla zorlu hava koşullarında yük taşıyorlar.

2. Resim

Yükleri taşıyan insanlar arasında kadınlarda yer alıyor. Ve erkeklere bir şeyler anlatıyor. Bu yolculukta çocukta yer alıyor.

3. Resim

Kadın taşınan yükleri kontrol ediyor.

Anlamını bilmediğiniz altı kelimeyi belirleyerek sözlük sırasına göre yazınız ve cümle içinde kullanınız.

Yediyordu…………Çakır, ömründe ilk defa bir kağnı yürütüyor, öküz yediyordu.
Yasla…………….Babasının ölümüyle derin bir yasa bürünmüştü.
Öteye…………….Dağın ötesine geçmek için uzun bir zaman gerekti.
Kağnı…………….Kağnılar cepheye sürekli yük taşıyordu.
Ün……………….Ünlü bir sanatçı halkın yoğun ilgisini çeker.
Doğrulmuştu……….Kuzeye doğru doğrulmuştu.

Elif kağnısına hangi adı vermiş? Elif asker içinde niçin ün salmış?

Kağnısına Mustafa Kemal’in Kağnısı adını veren Elif hızlı bir şekilde cepheye ulaştığı için ün salmıştı.

Şiirin üçüncü kıtasında şair, Elif’in yardımcılarını nasıl tanıtıyor?

Kocabaşın yaşlı ve zayıf olduğunu, Elif’in onlarla bir kardeş gibi olduğunu söylüyor.

Şiirin ana duygusu nedir?

Kurtuluş mücadelesinde Türk kadınlarının katkısı ve yaşadığı zorlukları anlatan bir şiir.

Siz de şiirin son üç dörtlüğü ile ilgili iki soru hazırlayınız. Hazırladığınız soruları ve bu
soruların cevaplarını aşağıya yazınız. Soruları sınıf arkadaşlarınıza yöneltiniz.

1. Soru==> Kocabaş yere yığılınca Elif ne yapmıştır?
Cevap==> Kocabaşın yerine kendisi geçerek kağnıyı ilerletmiştir.

2. Şair Elif’i nasıl tanımlıyor?
Cevap==> Güçlüydü, elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri ve elleri kınalıydı.

Ünlem olan soruyu yapmıyorum sizde yapabilirsiniz çok kolay.

7. Etkinlik

En önemli cümle.(Atatürk’ü yarının adamı yapan, yüksek nitelikleri idi.)

Resmi internetten bulup çiziniz. Yada kendi hayalinizle çizin biz yapmadık.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.