Nedensellik nedir ve kaç çeşittir?

Bu yazımızda nedensellik ilkesinin ne olduğunu ve çeşitlerini bulabilirsiniz. Her olgunun bir nedeni vardır düşüncesi bizi nedensellik ilkesine götürür.

Nedensellik yani sebep-sonuç ilkesi, bilimde tümevarım yönteminin temellerinden biridir. Bu yöntemin öncül hipotezi, aynı nedenlerin aynı sonuçları doğuracağı ilkesidir. Nedensellik, doğa olaylarının bir düzen içinde ard arda yinelenmesinin insanda yarattığı bir kavram olarak tanımlanabilir. Nedenselliğin bir çok çeşidi vardır.

Tecrübi deneysel nedensizlik: Burada illet (neden) diğer bir durumun o olmadan hiç bir zaman meydana gelmediği hadiseden yada onların birleşmesinin yardımıyla meydana geldiği durumdan ibarettir.

Metafizik nedensellik: Bir yaratıcı kudretin var edici cevherin nedenselliğidir.

İntihal edici geçici nedensellik: Sebep durumunda olan fiilin bir şeyden diğerine intikali suretiyle oluşan nedenselliktir.

Neden ve sonuç ilişkisi birlikte giden ve duruma bağlı kavramlardır. Bir durumda neden olan bir olgu veya koşul bir başka durumda sonuç olabilir. Tersine, bir durumda sonuç olarak beliren bir olgu başka bir durumda neden olabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.