Nesli tükenmekte olan canlıları korumak için neler yapılabilir?

Dünyamızda değişen iklim koşulları ve küresel ısınma nedeniyle birçok canlı türünün nesli tükenmek üzeredir. Canlı türlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve hayatta kalmaları için uygun ortam koşulları, beslenebilecekleri alanlara ihtiyaçları vardır.

İnsanlığın yayılmacı politikası ve artan tarım, sanayi gibi faaliyetler bu alanların hızla yok olmasına neden olmuştur. Günümüzde birçok canlı türü yok olduğu gibi bazılarının sayıları sadece yüzlerle ifade edilmektedir.

Yeşil alanların yok edilmesi, ağaçların eşya ve odun yapmak için kesilmesi, hatta sanayi atıklarının doğaya bilinçsiz bir şekilde doğaya bırakılması hayvanların neslinin tükenmesine sebep olmaktadır.

Geçmişte yaşanan aşırı avcılık ve av truzmi birçok canlının türünün yok olmasına neden olmuştur. Artık alageyik, kelaynak, panda, kutup ayısı ve bazı gergedan türleri tehlikeyle karşı karşıya kalan en önemli türlerdir.

nesli tükenen hayvanları korumak

Nesli tükenmek üzere olan canlıları korumak

Bu canlıları korumak ve yaşam alanlarını genişletmek yapılması gereken en önemli işlemlerdir. Maddeler halinde yapılması gerekenleri sıralayalım.

  • Kaçak avcılığın önüne geçilmelidir.
  • Giyim sektöründe nesli tükenen hayvanlardan elde edilen malzemelerin kullanılması yasaklanmalıdır.
  • Küresel ısınma ile mücadele programları oluşturulmalı ve her ülke buna uymalıdır. Bilindiği gibi küresel ısınma canlıların yaşam için ihtiyaç duyduğu ortam değerlerini değiştirmektedir.
  • Sanayiden kaynaklı atıkların arındırılması ve doğaya bu şekilde bırakılması gereklidir.
  • Tarımsal faaliyetlerin canlıların yaşam alanlarını tehdit etmesi engellenmelidir.
  • Ağaç ve ağaç ürünleri yerine başka ham maddelerden elde edilen ürünler kullanılmalıdır. Ağaçlar canlıların yaşam alanlarıdır.
  • Nesli tükenmek üzere olan canlılar için koruma programları oluşturularak onlara uygun yaşam alanları oluşturulmalıdır.

Bildiğiniz üzere kutuplarda küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi hızlanmıştır. Bu nedenle kutup ayılarının yaşam alanları oldukça kısıtlanmış ve nüfuslarında hızlı bir düşüş yaşanmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.