Newton

25 Aralık 1642’de Woolsthorpe’ta doğan Isaac Newton, Grantham’da King School’da okula başlamış, eğitimini 1661’den itibaren Cambridge Trinity College’de sürdürmüş, burada Isaac Barrow adında seçkin bir matematik profesöründen ders almıştır.

Öğrencisinin çok yetenekli olduğunu anlayan Barrow, kürsüsünü ona bırakmak için görevinden istifa etmiş ve böylece Newton, henüz 26 yaşındayken öğretim görevlisi olmuştur. Üniversite, 1665 yılında büyük bir veba salgınından dolayı kapanmıştır. Üniversitenin kapanmasından sonra Newton annesinin Woolsthorpe’deki evinde yaşamaya başlamıştır.

Burada geçirdiği zamanın neredeyse tamamını araştırma ve gözleme ayıran Newton, dalınan düşen bir elmanın düşüşünü gözlemlemesinden sonra Evrensel Çekim Yasası’nı keşfetmiştir. Bu yasaya göre Düğnya ile bütün nesneler arasında, onları birbirine çeken bir güç bulunmaktadır. Dünya, elmayı çektiği gibi nesneleri yer çekimi gücüyle kendisine doğru çekmektedir.

Newton, matematiksel hesapların da yardımıyla yüzyıllık bir sorunu çözebilecek duruma gelmiştir. Elma’nın dünyaya çekildiği gibi gezegenlerin de çekim gücü nedeniyle Güneş’in çevresine çekildiklerini göstermiştir. Modern bilimin iki önemli aracı olan “gözlem” ve “deney” aracılığıyla başarıya ulaşan Netwon, geometri yoluyla da yeni bir madde ve hareket anlayışının düşünsel temllerini oluşturmuştur. Galileo’nun yer bilimiyle Kepler’!in gök kuramını birleştiren Newton, evrensel mekaniğin ilkelerini geliştirmiştir.

Newton, temel düşüncelerini ve matematiksel kanıtlarını geliştirdiği deneysel araştırma ürünü bu çalışamların sonuçlarını iki temel yapıtında kaleme almıştır. Önce mekaniğin ve kozmolojinin sorunlarını tartıştığı büyük yapıtı “Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri” adlı eserini 1687 yılında yayımlamıştır. Gün ışığının bize beyaz görünmesine karşın, aslında pek çok rengin karışımından olduğunu belirten buluşun yer aldığı “Optik” adlı eserini, 1704 yılında yayımlamıştır. Bu iki kitap, XVII. yüzyıl biliminin gelişimini doğrudan etkileyen temel bilim eserleridir. Newton kitaplarında hem fizik bilimine doğrudan katkı getirmiş hem de bilimin ne tür bir araştırma süreciyle ilerleyebileceği konusunda yetkin örnekler vermiştir.

Yaşamının sonlarına doğru teoloji ve simya konularına da ilgi göstermiş olan Newton, 1727’de yaşama veda etmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.