Newtonun hareket kanunları

Newton ‘un hareket kanunları bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cismin hareketi arasındaki ilişkileri ortaya koyan üç yasadan oluşmaktadır.

İlk olarak 5 Temmuz 1687 yılında yayınlanan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica isimli çalışmada ortaya konulmuştur. Bu yasalarda Newton tarafından fiziksel nesnelerin hareketleriyle ilgili bir çok olayın açıklanmasında kullanılmıştır.

Newtonun birinci hareket kanunu (Eylemsizlik Prensibi); Eylemsiz referans sistemi adı verilen öyle referans sistemleri seçebiliriz ki, bu sistemde bulunan bir parçacık üzerine net bir kuvvet etki etmiyor ise cismin hızında herhangi bir değişim olmaz. Bu yasa genellikle şu şekilde anlatılabilir. Bir cisim üzerine dengelenmemiş herhangi bir dış kuvvet etki etmedikçe, cisim hareket durumunu korur.

Newtonun ikinci hareket kanunu ; Eylemsiz bir referans sisteminde, bir parçacık üzerindeki net kuvvet onun çizgisel momentumunun zaman ile değişimi ile orantılıdır. Yani F=d (mv)/dt. Momentum(mv), kütle ile hızın çarpımına eşittir. Kuvvet ve momentum vektörel nicelikler olduğundan dolayı net kuvvet cisim üzerine etki eden tüm kuvvetlerin vektörel toplamı ile bulunmaktadır. Bu yasa şu şekilde ifade edilebilir: F=ma: Bir cisim üzerindeki net kuvvet, o cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir.

Newtonun üçüncü hareket kanunu ( Etki Tepki Prensibi ) ; Bir cisme, bir kuvvet etki ediyorsa cisimden kuvvete doğru eşit büyüklükte ve aynı zamanda zıt yönde bir tepki kuvveti oluşmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bu kuvvetlerin aynı doğrultu üzerinde olmasıdır. Bu yasa şu şekilde anlatılabilir. Her etkiye karşılık mutlaka eşit ve zıt bir tepki vardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.