Nitel gözlem ve nicel gözlem nedir?

Fizik ve biyolojide gözlem nitel gözlem ve nicel gözlem olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki gözlem türünü iki başlık altında inceleyelim.

Nitel Gözlem

Sonuçları kişiden kişiye farklılık gösterebilen nitelikleri gözlemleme işidir. Felsefede bu kavramı daha önce işlemiştik. Örnek vermek gerekirse bugün bizim için hava soğuk iken bir başkası için hava gayet güzel durumdadır.

Nicel Gözlem

Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen kesin ve net sonuçları olan nitelikleri gözlemleme işidir. Nicel gözlemler genel olarak rakamsal sonuçlardan oluşur ve herkes için ortak terimdir. Örnek vermek gerekirse su 100 derecede kaynar diyorsak bu o ortamda olan herkes için geçerlidir ve su 100 derecede kaynar.

Nitel Gözlem ve Nicel Gözlem Arasındaki Farklar

1)Nitel gözlemde sonuçlar kişiden kişiye farklılık gösterirken nicel gözlemde sonuçlar herkes için ortaktır.
2)Nicel gözlemlerin sonuçları matematiksel terimlerle genel olarak gösterilir. Nitel gözlemde ise sonuçlar olgu görüş biçimindedir.

(4) Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.