nüfus hangi koşullar altında bir ülke için güç değil bir yük durumuna gelir?

Nüfus aslında bir ülke için önemli bir güç olsa da ekonomik ve sosyal açıdan gelişmemiş ülkeler için güç değil yük durumuna gelir. Çünkü bu ülkelerde sanayileşme ve üretim çok azdır. Bu nedenlerden dolayı ülkedeki iş potansiyeli bir hayli azdır.

Ülkedeki işsizlik ve üretimsizlik sonucunda ailede çalışan birey sayısı azalır. Sonuç olarak çalışan kimsenin az olması nedeniyle ülkede açlık, yoksulluk meydana gelir. Bu durumda devlet vatandaşlarını korumak adına hazinesinden harcamalar yapmak durumunda kalır. İşte bu durumda nüfus o ülke için artık güç olmaktan çıkmış ve bir yük durumuna gelmiştir.

Özellikle Afrika kıtasındaki yoksul ülkelerde nüfus fazla olmasına karşın üretimin ve sanayinin az olması nedeniyle devletler fakirdir. Yoksulluk içinde yaşayan halklara kimi zaman kendi devletleride yardımcı olamamaktadır.

Bazı çok gelişmiş ülkelerde ise nüfus az olup ülkenin kalkınma hızıda çok fazladır. Buda ülke için zararlı olmaktadır. Bu nedenle ülkeler doğru nüfus planlaması ile doğru orantılı olarak kalkınmalıdır.

Nüfusun devletler için sorun yaratmasının temel sebepleri ise şunlardır;

Yanlış nüfus planlaması
Sağlık hizmetlerinin yetersiz olması
Sanayileşmenin yapılamaması
Eğitimsizlik
Doğum oranı fazla

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.