Nuruosmaniye camisi hakkında bilgi

Nuruosmaniye camii, İstanbul’da Nuruosmaniye semtinde cami. 1.Mahmud zamanında yapımına başlandı (1748) ve 3. Osman zamanında bitirilen(1755) caminin Mimarı Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfadır.

İstanbul’da, Çemberlitaş ile Kapalıçarşı ve Cağaloğlu arasında kalan ve kendi adıyla anılan semtteki büyük ve güzel camidir. Bu caminin yerinde daha önce, Hoca Şeyhülislâm Sadeddin Efendinin hanımı Fatma Hatun Mescidi bulunmaktaydı.

Osmanlının Nuru manasına, caminin ismine Nur-ı Osmani denilmekle beraber, Osmaniye Camii olarak da bilinir.

Cami, barok üslupta yapılmış olup, klasik üsluptan tamamen ayrı bir karakter taşımaktadır. Bilhassa yarım daire şeklindeki avlusu, bunu iyice belirlemektedir. Cami, bu özelliğiyle Osmanlı mimarisinin yeni üslubunun, ilk büyük ve mühim eseridir.

Cami, iki kapılı geniş bir dış avlu ile çevrili, medrese, kütüphane, imaret, sebil, türbe ve çeşme ile civarındaki dükkan ve handan ibaret bir külliyedir.Yapıldığı alanda bir su kaynağı olduğu için caminin tabanı kemerlerle desteklenen bir bodrum üzerine oturtulmuştur.

Caminin bir dış avlusu, bu avludan on bir basamakla çıkılan bir de iç avlusu vardır. Bir kenarı cami binasına bitişik olan bu iç avlu, yarım daire biçimindedir. İç avlunun, ikisi yanlarda, biri ortada üç kapısı vardır. Caminin bu avlusu, set üstünde olduğu için, bu kapılara mermer basamaklarla çıkılır. İç avlu biri ortada, dördü yanlarda olmak üzere dokuz kubbeyle örtülüdür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.