Oğuz Kağan destanı özellikleri

Bu yazımızda Oğuz Kağan destanının özelliklerini bulabilirsiniz. Bu destanlarda Hun Hükümdarı Me­te’ nin doğuşu, kağan oluşu ve Türk birliğini kuruşu anlatılmaktadır.

Ölümünden önce ülkesini oğulları arasında paylaştırılması anlatılmaktadır. Aslında bugün Dede Korkut Hikayeleri olarak bildiğimiz yazılar Oğuz Kağan destanının İslami geleneğe adapte edilmiş bölümlerini oluşturmaktadır.

Ebul Gazi Bahadır Han’ ın Secere-i Terakime’sinde Hun-Oğuz destanıyla (Mete Destanı) ilgili bölümler bulunmakta­dır. Uygur harfleriyle yazılı olan özgün nüshası Paris kütüphanesindedir.

İslâmiyet’ten sonra yazılmış olmasına rağmen, orijinalliğini korumayı bilmiştir. Oğuz Destanı’nın bu ayrı bölümünün bugün tek bir yazma nüshası vardır, o da Paris te bulunan Bibliothegue Naionale dedir. Bu kütüphane de Türkçe Eserler 1001 numara ile kayıt altında bulunmaktadır.

Bugün, elimizde Oğuz destanının üç farklı çeşidi bulunmaktadır.

XIII ile XVI yüzyıllar arasında Uygur harfleriyle yazılmış olan ve islamiyetten önceki inancı yansıtan varyantın ilk örneği temsil ettiği kabul edilmektedir.

XIV. yüzyıl başında yazıldığı bilinen Reşideddin’ in Cami üt-Tevarih adlı eserinde yer almakta olan Farsça Oğuz Kağan Destanı İslami varyantların ilkini temsil etmektedir.

Oğuz Kağan Destanının üçüncü varyantına gelince XVII. yüzyılda Ebü’l Gazi Bahadır Han tarafından Türkmenler arasındaki sözlü rivayetlerden ve bundan önceki yazmalardan yararlanılarak yazılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.