Oktay sinanoğlunun atomla ilgili çalışmaları

Oktay Sinanoğlu’nun önce kısaca hayatından bahsedelim.25 Şubat 1935 tarihinde İtalya’ da doğdu. Babası Nüzhet Haşim Sinanoğlu başkonsolos olarak görev İtalya’da görev yapmıştır. Oktay Sinanoğlu 1939 yılında İtalya’da 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönüş yapmıştır.

okty

26 yaşında iken atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramı ile 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırdı ve profesör unvanını aldı. Temel fizik kanunlarından başlayarak çeşitli maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini bulmak için gerekli bu temel kuram onun hayatında dönüm noktası oldu.

Ayrıca Oktay Sinanoğlu ,Atom Fiziği üzerinde çalıştı; atomların temel yapısı üzerine çok ayrıntılı bir kuram geliştirdi. Atom fiziğinde atomların yapısı ve elektronik özellikleri kuramının gök fizik alanındaki uygulamalarıyla güneş ve yıldızlardaki kimyasal öğeler hesaplanabilir oldu. Oktay Sinanoğlu sayesinde ABD Ulusal Standartlar Kurumu’nun kataloglarındaki yanlış bilgiler düzeltildi.

2 defa Nobel’e aday olarak gösterilen Oktay Sinanoğlu, dünyada yeni kurulmaya başlayan moleküler biyoloji dalının ilk profesörlerinden biri olmuştur. DNA sarmalının çözelti içinde o biçimde nasıl durduğuna açıklama getirmiştir. Ayrıca dünyanın pek çok yerinde buluşları ve kuramları ile ilgili konferanslar vermiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.