okul genç beyinlere insanlığa saygıyı millet ve ülkeye sevgiyi bağımsızlık onurunu öğretir

Bu yazımızda okulun genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretmesiyle ilgili yorumlarımızı bulabilirsiniz. Hepimiz okulda okuduk yada okuyoruz. Okulda derslerin yanında temel olarak öğretilen unsurların başında insanlara saygı, millet ve ülke sevgisi, bağımsızlığın önemi gelir. Okuldaki genç beyinler bunları öğrenmek için en müsait dönemlerindedir.

Aslında her bireyin her zaman aklında bulunması gereken bu duygular en güzel ve en kalıcı şekilde okul eğitimi sırasında verilir. Birer vatandaşlık görevi olan bu unsurlar genç nesile okulda aktarılır ve öğretilir. Birçok derste vatan ve millet sevgisine dolaylı yada direk olarak vurgu yapılırken öğretmenlerimiz bizlere sık sık insanlara karşı saygılı olmamız gerektiğini anlatır. Her birey ülkesini ve milletini sevmelidir. Bu sevgi bizi topluma yaşadığımız topluluğa bağlar.

Bağımsızlık ise her milletin her bireyin hakkıdır. Özellikle sosyal bilgiler dersinde bu unsurlara sık sık deyinilir. Her vatandaşın taşıması gereken bu duygular genç beyinlere okulda aşılanır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.