“Okul Heyecanım” Teması Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

A.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.

(D)1.Okula geliş ve gidişlerimizde kabul edilemez önerilerde bulunanlara hayır diyebilmeliyiz.
(D)2.Çantamızı günlük ders programına göre hazırlamalıyız.
(Y)3.Hasta olsak bile okula gelmeliyiz.
(D)4.Arkadaşımın farklı fiziksel özelliklere sahip olması doğaldır.
(Y)5.Arkadaşlarımızın yanlı davranışlarını gördüğümüzde bizde onlar gibi davranmalıyız.

B.Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanla tamamlayınız.

1.Okuldaki kurallar yaşanabilecek bazı sorunları engellemeye yönelik olarak konulmuştur.
2.Kulüp ve grup çalışmalarında sorumluluklar paylaşılmalıdır.
3.Kişisel eşyalarımızı ve başkalarından ödünç aldığımız eşyaları özenli kullanmalıyız.
4.Yarışmalı oyunlarda kazanmak kadar kaybetmenin de doğal olduğunu bilirim.
5.Görüşlerimi ve isteklerimi belirtirken başkalarının da duyarlılıklarına saygı gösteririm.

C.Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.Okulda yaşadığımız bir sorunu çözebilmek için ilk olarak ne yapmalıyız?
A.Çözüm yollarını belirlemeliyiz.
B.Seçtiğimiz çözüm yolunu uygulamalıyız.
C.Sorunu tanımlamalıyız.

2.Arkadaş seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A.Güzel oluşuna
B.Olumlu değerlere sahip oluşuna
C.Güçlü ve kuvvetli oluşuna

3.Milli bayramlar ve kutlandığı tarihlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim
B.Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs
C.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 30 Ağustos

4.Aşağıdaki çocuklardan hangileri grup çalışmalarında doğru davranışta bulunmuşlardır?
-Ece ile Anıl birbirlerinin fikirlerine karşı çıkıyorlar.
-Oğuzhan ve Duygu birbirlerinin farklı düşüncelerine saygılı ve hoşgörülüler.
-Efe ile Kerem sevmedikleri arkadaşlarını gruplarından attılar.

A.Ece ile Anıl
B.Oğuzhan ve Duygu
C.Efe ve Kerem

5.Okulda acil bir durumla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A.Öğretmenimize haber vermeliyiz.
B.Sorunun olduğu yerden uzaklaşmalıyız.
C.Ailemize haber vermeliyiz.

Ç.Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1.Bilinçli bir tüketici alışveriş sırasında aldığı ürünlerde nelere dikkat etmelidir?

Almış olduğu ürünün
-İmal tarihi ve son kullanma tarihine dikkat eder.
-Ürün üzerinde TSE damgası olup olmadığını kontrol eder.
-Ürünün uygun koşullarda saklanıp, satışa sunulduğuna dikkat eder.
-İhtiyacı olan ürünü almaya özen gösterir.
-Ürünü aldığında iade koşullarını bilir ve faturasını alır.

2.Trafik işaret ve levhaları olmasaydı yaşantımızda ne gibi sorunlarla karşılaşırdık?

Trafik işaret ve levhaları olmasaydı trafikte belli bir düzen sağlanamazdı. Bu durumda sürücüler, yayalar ve yolcular ulaşmak istedikleri yerlere güçlükle giderlerdi. Ayrıca bir çok kaza meydana gelir, bu durumda yaralananlar ve ölenler olurdu.

3. Öğretmenimizle, arkadaşlarımızla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz?

İletişimin en önemli noktası saygılı olmaktır. Karşımızdakiyle iletişim kurarken ona saygı göstermeli, onun sözünü kesmemeliyiz. Ayrıca dinlerken onun yüzüne bakmalı ve söylediklerinin önemli olduğunu hissettirmeliyiz.

4.Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu cumhuriyet yönetimiyle hangi hak ve hürriyetlere sahip olmuştur?

Seçme ve seçilme hakkının yanı sıra kadın hakları da bu millete verildi. Meden-i Hukuk ile kadınlarında mirastan pay almaları sağlandı. Millet Cumhuriyet ile mecliste artık söz sahibi oldu.

5.Güven duyulan bir kişi olmamızı sağlayacak davranışlar nelerdir?

Her zaman dürüst olmalıyız ve doğruları söylemeliyiz. Adaletli davranmak ve insanlara saygıyla yaklaşmak bizi güven duyulan biri yapar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.