Dün Bugün Yarın Ölçme ve Değerlendirme

1)Aşağıdaki milli bayramlarla hangi tarihi olaylar yanlış eşleştirilmiştir?

A. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Cumhuriyetin ilan edilmesi
B. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı – Atatürk’ün Samsun’a çıkması
C. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – TBMM’nin açılması

2)2. Ulaşım araçlarının gelişmesinde en önemli buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tekerlek B. Uçak C. At arabası

3. Bilgisayar, aşağıdaki amaçlardan hangisi ya da hangileri için kullanılabilir?
I. Oyun oynamak
II. Ders hazırlamak
III. Araştırma yapmak

A. Yalnız I B. I ve II C. I, II ve III

4. Aşağıdaki araçlardan hangisi zamanı göstermez?

A. Takvim B. Saat C. Metre

5. Aşağıdakilerden hangileri doğal afetlerin zararlarından korunmak için alınabilecek önlemlerdendir?

I. Yerleşim planlarına uygun yerlerde depreme dayanıklı binalar yapmak
II. Doğal afetlerle ilgili tatbikatlar yaparak bilgi sahibi olmak
III. Çevrenin ağaçlandırılmasına ve yeşillendirilmesine önem vermek

A. Yalnız I B. II ve III C. I, II ve III

Sayfa 116 Soruları

  1. Anne ve babanızın hayatında ne gibi önemli değişiklikler olmuş?
  2. Gelecekte seçmek istediğiniz meslekle ilgili aklınızdan geçen sorular nelerdir?
  3. Atatürk’ün ulusal bir lider olması, hangi kişisel özellikleriyle yakından ilişkilidir?
  4. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için neler yapabiliriz?
  5. Müzelerdeki eserler, yapıldıkları zamanla ilgili bize neler anlatabilir?

Anne ve babanızın hayatında ne gibi önemli değişiklikler olmuş?

Aile büyüklerimiz olan anne ve babamızın da hayatında önemli değişiklikler olmuş. Bugün bizim başımıza gelen bir çok şey onlarda da meydana gelmiş. Ama onlara sorduğumda hayatlarındaki en önemli değişiklik benim ve kardeşimin dünyaya gelmesi olmuş.

Gelecekte seçmek istediğiniz meslekle ilgili aklınızdan geçen sorular nelerdir?

Herkes gibi benimde gelecekte öğrenmek ve yapmak istediğim bir meslek var. Bu meslekle ilgili aklımdan iki önemli soru geçiyor. Bunlardan birincisi acaba bu meslek sayesinde çok para kazanarak rahat bir yaşam sürebilir miyim? İkinci soru ise bu meslek gelecekte yok olabilir mi?

Atatürk’ün ulusal bir lider olması, hangi kişisel özellikleriyle yakından ilişkilidir?

Atatürk’ün kişisel özelliklerinden disiplinli, mantıklı ve ileri görüşlü oluşu onun ulusal bir lider olmasında önemli rol oynamıştır. Çalışmalarında sürekli disiplinli olarak hareket etmesi, söylevleri ve demeçlerinin mantıklı oluşu ve ileriyi görebilen bir zekaya sahip olması onun dünya çapında takdir edilen bir lider olmasını sağladı.

Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için neler yapabiliriz?

Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkmalı onu yaşatan demokrasiye sahip çıkmalıyız. Ancak demokrasinin gereklerini yerine getirerek Cumhuriyetimizi yaşatabiliriz. Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirerek Cumhuriyetin ilelebet var olmasını sağlayabiliriz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak süreceğimiz bir yaşam Cumhuriyetin en büyük güvencesidir.

Müzelerdeki eserler, yapıldıkları zamanla ilgili bize neler anlatabilir?

Yapılan eserler o döneme ait birçok bilgiyi kendilerinde taşıyabilirler. Sanatsal bir eserde o dönem insanların giyimlerini, yaşam tarzlarını ve sosyal düşüncelerini görmek mümkündür.

Sayfa 117

C. Verilen kelimelerden uygun olanları boşluklara yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

meteoroloji, davranışlarımıza, cumhuriyeti, güreş, Kurtuluş, duygular, cirit

Gün boyunca farklı duygular yaşayabiliriz. Duygularımızdaki değişimler davranışlarımıza yansır.

Atatürk’ün Türk milletine yaptığı hizmetlerin başında, başkomutan olarak Kurtuluş Savaşını yönetmesi ve Cumhuriyeti kurması gelir.

Ata sporlarımızdan güreş ve cirit değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen önemli sporlardır.

Meteoroloji hava olaylarını inceleyerek hava durumundaki değişiklikleri tahmin eder.

Yaşadığımız çevreyi temiz tutmamız duygular ile yakından ilişkilidir.

(Y) 1. Herkesin büyümesi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesi aynı şekildedir.
(D) 2. Bayrağımız, milli kültürümüzün ögelerinden biridir.
(D) 3. İletişimde hayvanlardan da yararlanılmıştır.
(Y) 4. Oyunlarımız dedelerimizin, anneannelerimizin oyunları ile aynıdır, hiç değişmemiştir.
(Y) 5. Trafik, hava koşullarından etkilenmez.

Bu ödevi yapan arkadaşlar bir önceki ödevleri olan Temada Geçen Kavramlar soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirler. Temada Geçen Kavramlar

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.