Organellerin özellikleri

Bu yazımızda organellerin çeşitlerini ve özelliklerini öğreneceğiz. Organelleri sayacak olursak Mitokondri, Koful, Plastitler, Endoplazmik retikulum, Ribozom, Golgi aygıtı, Lizozom, Sentrozom, olarak sıralayabiliriz. Şimdi birz bunları anlatmaya çalışalım.

hucre-yapisi

Mitokondri: Kan hücreleri dışında bütün hücrelerde bulunur. Hücre içerisindeki solunumu sağlamakla görevlidir.ve ayrıca çift katlı zarla çevrilidir.
Koful: Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre içerisinde su ve besin depolayan yapılardır.Hücre içerisindeki depolamaya ve boşaltımda görevlidir.
Plastitler: Plastitler yalnız bitki hücrelerinde bulunur. Üç çeşit plastit vardır. Bunlar Kloroplast, Kromoplast, Lökoplast’ tır.
Endoplazmik Retikulum: Sitoplazma içerisinde hücre zarı ve çekirdek arasında bulunan kanal sistemidir.
Ribozom: Virüsler haricinde tüm hücrelerin içerisinde bulunur. Hücre içerinde protein sentezi de yapar. Karaciğer gibi proteğin sentezinin oldukça yoğun olduğu hücrelerde ribozom sayısı oldukça fazladır.
Golgi aygıtı: Hücre içerisindeki salgı üretimini sağlar. Bunlar tükürük, gözyaşı, ter gibi salgıları depo etmekle görevlidir.
Lizozom: Özellikle hayvan hücrelerinde bulunur. Bitkilerde bulunmaz. Hücre içi sindirimini yapmakla görevlidir.
Sentrozom: Sentrozom da sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre bölünmesini sağlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.