Orta asyada göçebe hayatın özellikleri

Orta Asya’da yaşan Türklerin göçebe hayat biçiminde yaşadıklarını bu yazımızda sizlerle paylaşacağız. Orta Asya’nın coğrafi yapısı yerleşik yaşama geçilmesini engellemiştir. Topluluklar göçebe bir hayat sürmek zorunda almışlardır. Bundan dolayı ürettikleri kültürel değerlerde bu yaşam biçimine uygun olmuştur. Orta Asya’da ki göçebe hayatın özellikleri ise şunlardır.

Temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Bazı temel ihtiyaçlar ticaret yoluyla veya savaşla elde edilir. Sürekli avlar iktisadi hayatın bir parçası olmuştur.

Otlak ve sulak alanlar ortak mülkiyete ,taşınabilir eşyalar ve hayvanlar özel mülkiyete aittir. Geniş bir tarımsal alan olmadığı için köle sınıfına da ihtiyaç duyulmamıştır.

Dayanışmacı ,eşitlikçi bir yapıya sahiptir. Kadınların toplumda önemli bir yeri vardır.

Hukuk kuralları pratiktir ve genellikle tazminat ağırlıklı cezalar daha çok uygulanır. Yerleşik hayat olmadıkları için uzun süreli hapis cezası uygulanmamıştır.

Dinlerine bakacak olursak mabet yapımı yaygın değildir, tabiat güçlerine ve hayvanlar inanç bakımından önemli yere sahiptir.

Sanatsal eserleri taşınabilir eşyalardan oluşur.

Devlet anlayışı ise boylar federasyonu şeklinde ortaya çıkmıştır.

Askerlik ,kadın erkek herkeste sahip olması gereken bir özelliktir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.