osmalı devletinin asya ve avrupadan siyasi güç açısıdan üstün olmasının 10 nedeni

Osmanlı Devleti ülkemiz topraklarında yaşamış olan ve bize bugünün Türkiye’sini bırakan tarihin gördüğü en büyük ve en uzun ömürlü devletlerden biri olmuştur. Asya ve Avrupada birçok krallık ve ülke olsa bile hiçbiri Osmanlı Devleti kadar güçlü olamamıştır.

Osmanlı Devletinin siyasal ve askeri açıdan diğer devletlerden güçlü olmasının temel nedeni yönetimde her ırk ve ülkeden temsilcilerin yer almasıdır. Devşirme sistemi sayesinde yetiştirilen devlet adamları padişahtan sonraki ikinci adam olmaya kadar yükselebiliyordu.

Osmanlı Devletinin himayesinde yada topraklarında olan tüm devletlerden genç erkek ve kızlar alınarak devlet hizmeti için Enderun adı verilen sistemle eğitiliyordu. Enderun en az padişahın sarayı kadar gösterişli ve güzel bir okuldur. Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan bu okulda devşirmelere şiir, edebiyat, dinle ilgili dersler, yabancı diller ve birçok konuda eğitim verilirdi.

Burada yetiştirilen tüm öğrenciler devletin saray, ordu, yönetim gibi çeşitli birimlerinde görevlendirilirdi. Kaliteli eğitim alan bu bireyler devletin en üst kademelerine kadar yükselebilirdi.

Osmanlı Devleti devşirme çocukları alarak ve devlet yönetiminde onları görevlendirerek diğer halk ve toplumların devlete bağlı kalmasını sağladı. Himayesindeki toprakları barış ve huzur içinde yönetti. Ayrıca adaletli bir yönetim sergileyen Osmanlı Devleti her anlamda Asya ve Avrupa devletlerinden üstün bir konumda oldu.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.