Osmancılık nedir kısaca

Osmancılık nedir, Osmancılık akımı hakkında kısaca özet bilgileri maddeler halinde bu yazımızda bulabilirsiniz. Osmanlı devleti bir çok milletten ve dinden insanı bir arada barındırıyordu. Bu durum uzun süre bir sorun çıkarmamıştı tabi bu durumda Osmanlı devleti’nin hoşgörü siyaseti de etkiliydi fakat Fransız ihtilali ile uluslar kendi devletlerini kurma fikri ile tanıştılar.

Bu durum balkanlarda isyanlar çıkmasına neden oldu. Tanzimat döneminde “Genç Osmanlılar adıyla bir dernek kuran Osmanlı aydınları, milliyetçilik fikrinin devleti parçalayacağını düşünmüşler ve ülke bütünlüğünün sağlanmasının tek yolu olarak, Osmanlı vatandaşlığı altında birleşmek olduğu fikrine varmışlardır. Bu fikre göre: Din, dil ırk ayrımı gözetmeksizin herkes eşittir. Meşrutiyet ilan edilmeli, meclis kurulmalı ve azınlıklar burada temsil edilmelidir.

Genç Osmanlılar’ın çalışmaları sayesinde 1876’da Kanun-i Esasi ilan edildi ve Sultan Abdülhamit Han 1. Meşrutiyeti ilan etti.

Azınlıklara mecliste temsil hakkı verildi. Ancak azınlıkların hala bağımsız devlet kurmaya çabalamaları, Avrupa devletlerinin azınlıkları kışkırtmaları, Balkanlarda isyan çıkması, Ermeni ayaklanmalarının başlaması Osmanlıcılık fikrinin başarıya ulaşamayacağının birer göstergesi oldular. Belin Antlaşması ile, Sırbistan, Karadağ ve Romanya, Osmanlı’dan ayrılınca, Osmanlıcılık fikrinin işe yaramayacağı iyice anlaşıldı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.