Osmanlı Devletinde Ekonominin Bozulmasının Nedenleri

Osmanlı Devletinde ekonomik olarak çöküntülerin yaşanmasında bir takım unsurlar etkili rol almıştır. Duraklama ve gerileme dönemlerine girilmesinde ekonomik nedenlerin etkisi büyüktür. Ekonomiyi bozan nedenler ise şunlardır;

  1. 16. yüzyıl sonlarında yapılan coğrafi keşifler yeni ticaret yollarının oluşmasına neden olmuştur. Bu zamana kadar bilinen deniz yolları üzerinde hakim olan Osmanlı Devleti gümrük vergisi adı altında iyi kazançlar elde ediyordu. Ancak yeni ticaret yollarının oluşması bu kazancın azalmasına neden oldu.
  2. On yedinci yüzyılda Avusturya ve İran devletleri ile yapılan savaşlar nedeniyle ekonomik kayıplar yaşanmıştır.
  3. Başka ülkelerden alınan ürünlerin çoğalması ve Osmanlı Devletinin dış devletlere ürün satamaması. İthalat, ihracat dengesinin bozulması.
  4. Verilen kapütülasyonlarla Avrupa devletlerine ayrıcalıkların sağlanması.
  5. Coğrafi keşifler ile batı devletleri çeşitli ülkelerde sömürgecilik politikaları uyguladılar. Bu sayede ülkelerine altın ve çeşitli madenleri getirdiler. Osmanlı Devleti madenlerin bir kısmını satın alarak kullandı. Bu durum enflasyonun artmasına neden oldu.
  6. Ekonomik sorunlar nedeniyle Osmanlı Devleti vergi oranlarını arttırdı. Artan vergi nedeniyle tarımsal faaliyetleri yapan kişiler bu işleri bıraktı.
  7. İhtişamlı saray yaşantısı küçük oranda da olsa etkili olmuştur.
  8. Askeri güç olarak büyük olma arzusu ile asker alımının arttırılması.

Bu gibi nedenlere daha bir çok örnek eklenebilir. Bozulan ekonomik yapı nedeniyle köylerden şehirlere göç başlamış, tarımsal faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Osmanlı Devleti artık üreten değil tüketen bir devlet haline gelmiş, verilen kapütülasyonlar ile ekonomi daha da zayıflamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.