Osmanlı devletinde gelir kaynakları

Bu yazımızda sizlere Osmanlı Devleti’nin gelir kaynakları hakkında bilgi vereceğiz. Osmanlı Devleti’nin ekonomi anlayışı devlet ve toplum anlayışıyla yakından ilgilidir. Devlet öncelikle ihtiyaçların karşılanmasına önem verirken aynı zamanda halkın huzur ve adalet içinde sürekli üretim yapması öngörülmüştür. Osmanlı devleti temel malların yeterli miktarda olmasına dikkat etmiştir. Bu nedenle ithalatı serbest bırakmış, buna karşılık bazı malların ihracını zaman zaman yasaklamıştır. Osmanlı Devletinin gelir kaynakları şunlardır:

Tarım
Ekonominin temelini oluşturur. Vergilerin büyük kısmı tarımsal faaliyetlerden alınırdı.
Tımar sistemi tamamen tarımsal faaliyete bağlıdır.

Ticaret
Ülkenin coğrafi koşullarının elverişli olması sebebiyle gümrük vergileri alınmıştır. Çünkü İpek ve Baharat yollarının büyük bölümü Osmanlı sınırları içindeydi.
Kervansaray, Hanlar, Bedestenler, Kapalı çarşılar ticarete yönelik yapılardır.

Sanayi
Osmanlı topraklarında zengin maden kaynakları bulunmaktaydı. Bakır, demir, gümüş, altın işlenmiştir.
Maden kaynakları kişileri kiralanmıştır.
En önemli sanayi kuruluşları devlete aittir.
Yetenekli zanaatkarların çoğu devlet ocaklarına geçirilmiştir.

Hayvancılık
Yarı göçebe yaşam tarzı olduğu için göçebe ve yarı göçebeler hayvan varlığı üzerinden vergilendirilmiştir.
At yetiştirilmesine özel bir yer verilmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.