Osmanlı devletinde saray kaç bölümden oluşur

Osmanlı Devleti’nde saray birun(diş saray),Enderun ve Harem olmak üzere 3bölümden oluşur.

Birun(Dış Saray)
Birun devletin idari teşkilatında dış hizmetler ve işleri görenler denir.Birun görevlilerinin en büyüğü Sadrazam olup, alt kademeye doğru yüzlerce kişiyi kapsamaktadır. Birun görevlilerinin tayin ve atamaları özel prensiplere göre yapılmaktadır..Birun halkı şehirde ailesi, evi olan her gün hizmet için saraya gelip giden kişilerden oluşur. Birun görevlerine atamaları Sadrazam tarafından yapılır.

Enderun
Kelime olarak sarayın iç hayatı anlamına gelen Enderun,teşkilat anlamında ise, Osmanlı sarayında padişahın günlük hayatını geçirdiği ve dinlenmesi, eğlenmesi, çalışması gibi hizmetlerin verildiği birimdir.

Enderun, oda denen koğuşlar, eğitim birimleri, köşkler, kütüphane, hazine, hamam ve camiden oluşmaktadır. Enderun’un iki türlü fonksiyonu olmaktaydı. Birincisi, padişahın özel hizmetlerini yapmak, ikincisi ise devlete yüksek yönetici yetiştirmekti. Dolayısıyla Enderun sarayda resmi ve özel hayatın iç içe bulunduğu kesimdir.

Harem
Kelime anlamı olarak harem herkesin giremeyeceği yer anlamına gelir. Padişahın ailesiyle birlikte özel yaşamını geçirdiği yere denir.Harem halkını; padişah, valide sultan, padişah hanımları, sultanlar, şehzadeler gibi Harem’de hizmet edilenler ile ustalar, kalfalar, cariyeler gibi hizmet edenler olarak iki gurupta toplamak mümkündür.

1347092943_saray046

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.