Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Osmanlı Devletinde tımar sistemi

Tımar, Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu arazisinde (mirî), yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen isimdir. Tımar sistemi merkezden denetlenen büyük bir sipahi gücü besleyerek padişahın ordusuna asker sağlamak için tasarlanmıştır. Tımar sahibi ancak askeri sınıftan olabilirdi. Tımar sistemi 1839 yılında Tanzimat Fermanı’yla kaldırılmıştır. Tımar sisteminin işleyişi kanunlara tabidir, bu kanunlara tımar kanunu denir.

Tımar kanununa göre; Tımar sahipleri devlet memurudur ve devletin verdiği işleri yapmak ve bu yetkileri kullanmakla yükümlüdürler. Görevini yerine getirmeyen tımar sahipleri görevden alınırlar. Tımar hizmeti karşılığı aldıkları toprakları başkasına devredemezler. Tımar sahibi özürsüz olarak savaşa katılmazsa tımarı elinden alınır. Ortak tımarlarda nöbet sistemi vardır. Nöbetini yerine getirmeyen tımar sahibinin tımarı elinden alınır.

Tımar Türleri

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.