Osmanlı Devletinin 18. yüzyılda yaptığı yenilikler nelerdir?

Lale devri diye adlandırılan aslında gerileme dönemi olarak kabul edilen 18. yüzyıl yeniliklerini inceleyelim. Osmanlı Devletinin 18. yüzyıl başlarındaki ilk politikası Karlofça ve İstanbul anlaşmaları ile kaybedilen toprakları geri almak için çalışmak olmuştur. Ancak Osmanlı Devletinin bu konuda pek başarılı olduğu söylenemez hatta toprak kaybetmiştir.

Bu dönemde yapılan yeniliklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz.
Yalova’ da kağıt İstanbul’da çini ve kumaş fabrikaları kuruldu.
Yeni kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.
Mimarlık ve resim sanatları geliştirildi.
1727 yılında ilk resmi matbaa kuruldu.
Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.
Yeni çerilerden oluşan itfaiye bölükleri oluşturuldu.
Bu dönem Osmanlı Devletinin batıya açıldığı ilk dönemdir.

Bu dönemde yapılan mimari eserlerden bazıları şunlardır.
Damat İbrahim Paşa Camisi
Yeni Valide Camisi
Çorlulu Ali Paşa Medresesi
Üçüncü Ahmet Çeşmesi olarak sıralayabiliriz.

Gerileme döneminde yapılan yenilikler genelde askeri ve ekonomik alanlarda yapılmıştır. Yeniliklerde Avrupa’dan bilir kişiler getirilerek Avrupa örnek alındı. Sosyal ve kültürel alanda yenilikler yapıldı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.