Osmanlı devletinin balkanlarda uyguladığı siyasi sosyal askeri ve kültürel politikalar nelerdir?

Osmanlı Devleti fetih ettiği her toprağı buyruğunda tutmak için birçok politika uygulamıştır. Bu politikalar sınıflandırılacak olursa siyasi, sosyal, askeri ve kültürel politikalar olarak gruplandırılır. Şimdi Osmanlı Devletinin bu bölgede güçlü bir devlet olmasını sağlayan bu etmenleri maddeler halinde sıralayacağız.

 • Osmanlı Devleti fetih ettiği topraklara bir sancak beyi ve kadı atayarak kendi temsilcilerini yerleştirmiştir. Buradaki yönetim Sadrazam ve Padişaha bağlı olmak kaydıyla Sancak Beyi ve Kadıya aittir.
 • Fetih ettiği topraklardaki kanun ve yasaları hemen kaldırmamış halkı kendisine cephe almasını engellemiştir. Belirli zaman aralıkları ile Kanun-i Osmanlı uygulamaya geçirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti Anadolu’da aldığı birey başı vergiyi Balkan ülkelerinde uzun zaman hane başı alarak halkın hoşgörüsünü kazanmıştır.
 • osmanlı

  Osmanlı devletinin simgesi

 • Toplumun temelini oluşturan köylüleri kazandırmak adına onların Prenslere ve kendi devletlerine çalışmaları önlenmiş sadece kendileri için çalışmaları sağlanmıştır. Yıllık öşür vergisi adında Osmanlıya vergi vermişlerdir.
 • Sosyal yapıyı korumak ve yerel halk ile karşı karşıya gelmemek için, Osmanlı İmparatorluğunun bir cihan devleti olması için toplumdan sadece vergi temin edilmiş inanç ve özgürlüklere, kültürlere hiçbir şekilde karışılmamıştır.
 • Her ne olursa olsun fetih edilen topraklarda Sultanı temsilen Kadı tarafından eşit bir şekilde adalet dağıtılmıştır.
 • Orada bulunan prens ve imparatorların yönetim şekilleri sancak beyleri ile takip edilmiştir.
 • Akıncılar adı verilen uç askerler bölgelere zaman zaman akınlar düzenlemiş ve halkın Osmanlı buyruğuna girmeleri istenmiştir. Bu şekilde kendi can, mal ve inançları Osmanlı hükümdarı tarafından yeminle korunacağı beyan edilmiştir. Bu beyan bölgenin ileri gelenlerine, hristiyan din adamlarına yazılı olarak verilmiş ve güven kazanılmıştır.
 • Fetih edilen topraklara yörük aileleri yerleştirilmiş buraya İslamın hoş görüsü götürülmüştür.
 • Bölgedeki derebeylikleri, prenslikleri kontrol altında tutmak için kralın çocukları varisleri Osmanlı Saraylarında yetiştirilir zamanı gelince Osmanlılaştırılarak tahta geçmesi için o krallığa gönderilirdi.
 • Bölge halkının çocukları devşirme yöntemiyle Osmanlı devleti kurumlarında, askerlerinde yer alırdı.
 • Osmanlı kültürünü yaymak için yörüklerden faydalanmıştır. Gittikleri her yere camiler, medreseler açarak din, dil ayırmaksızın herkese açık yapmıştır.

Yukarıda saymış olduğumuz nedenler ile Osmanlı İmparatorluğu Balkanlara köklerini salmış ve uzun yıllar burada zorlanmadan hüküm sürmüştür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.