Osmanlı Devleti'nin duraklamasına neden olan iç gelişmeler

Osmanlı Devleti’nde meydana gelen askeri, siyasi, ilmi ve ekonomik alanda meydana gelen bozulmalar Osmanlı Devleti’nin duraklamasına sebep olmuştur.18.Yüzyıl başlarında kendini gösteren duraklama daha sonra önlenemez hale gelmiş ve Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına sebep olmuştur. Bu yazımızda Osmanlı Devleti’ nin duraklamasına neden iç sebeplerini paylaşacağız.

Padişahların kişiliğinde meydana gelen olumsuz değişimler ;Kafes usulünün sakıncalarının ortaya çıkması ve şehzadelerin ordu ve halktan kopuk eğitim almaları nedenler arasında sayılabilir.

Devlet adamları arasında rüşvetin yaygınlık kazanmış olması ve Liyakat’ ın gözetilmemesi da duraklamayı hızlandırmıştır.

Haremin idareye müdahale etmesi.Yani padişahların eş ve anları devlet işlerine karışmaya başlamışlardır.

Devşirme ve Tımar sisteminin bozulması .Bu bozulma ordu ve maliyeyi doğrudan etkilemiştir.İstanbul ve Celali isyanları bu nedenle ortaya çıkmıştır.

Eğitim sisteminin bozulması da duraklamanın iç nedenleridir. Beşik Ulemalığı bu bozulmayı ifade eden bir kavramdır.

Ağır vergiler nedeniyle iç isyanların çıkması da duraklama sebeplerindendir.

Çift bozanların artmasıyla köylüler işlediği toprakları terk etmeye başlamışladır.

Yeniçeri zorbalığının ortaya çıkması reformların yapılmasını ve hayata geçirilmesini engellemiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.