Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Osmanlı Devletinin Hakimiyet Anlayışında Hükümdarlar Ne Değişiklikler Yapmıştır

Osmanlı Devleti bildiğiniz gibi bir imparatorluk olup padişahlar yada diğer bir değişle hükümdarlar tarafından yönetilmiştir. Osmanlı fetih ettiği topraklarda hakimiyet sağlamak adına bir takım reformlar yapmıştır. Bunlardan en bilinenleri ise girilen topraklarda herkesin ibadetini yapmasında herhangi bir engel konulmamış, gayrimüslimler Osmanlı vatandaşları ile bir tutulmuştur. Özellikle adalet duygusunun sarsılmaması için kanunlar önünde herkes bir tutulmuştur.

Osmanlı Devleti iç çekişmeleri önlemek ve isyanların oluşmasını engellemek adına fetih edilen bölgenin idaresini kendisine bağlı o devletin yada topluluğun önde gelen isimlerine bırakmıştır. Elbette ki bu isimler Osmanlı Devletine bağlı olup çeşitli devlet kolları ile denetim altında tutulmuştur. Hakimiyet anlayışının sürebilmesi adına fetih edilen topraklarda Türkçe öğretilmiş devletin kuralları ve kanunları anlatılmıştır.

Yeni fetih edilen bölgelerde ticaret hakkı herkese eşit olsa da gayrimüslimler ve ithalatçılardan vergi alınmıştır. Ayrıca padişahlar yeni fetih ettikleri topraklarda önde gelen ailelerden evlilik yapmış yada devletin önemli adamları evlendirilerek devletler arası akrabalık ilişkileri kurulmaya çalışılmıştır. Fetih edilen bölge Osmanlı kanunlarına göre yaşarken Osmanlıya bağlı kendi ırkından kimseler tarafından yönetilmiş ve bu devletlerden öşür vergisi adı altında vergi alınmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.