Osmanlı Devletinin Hakimiyet Anlayışında Hükümdarlar Ne Değişiklikler Yapmıştır

Osmanlı Devleti bildiğiniz gibi bir imparatorluk olup padişahlar yada diğer bir değişle hükümdarlar tarafından yönetilmiştir. Osmanlı fetih ettiği topraklarda hakimiyet sağlamak adına bir takım reformlar yapmıştır. Bunlardan en bilinenleri ise girilen topraklarda herkesin ibadetini yapmasında herhangi bir engel konulmamış, gayrimüslimler Osmanlı vatandaşları ile bir tutulmuştur. Özellikle adalet duygusunun sarsılmaması için kanunlar önünde herkes bir tutulmuştur.

Osmanlı Devleti iç çekişmeleri önlemek ve isyanların oluşmasını engellemek adına fetih edilen bölgenin idaresini kendisine bağlı o devletin yada topluluğun önde gelen isimlerine bırakmıştır. Elbette ki bu isimler Osmanlı Devletine bağlı olup çeşitli devlet kolları ile denetim altında tutulmuştur. Hakimiyet anlayışının sürebilmesi adına fetih edilen topraklarda Türkçe öğretilmiş devletin kuralları ve kanunları anlatılmıştır.

Yeni fetih edilen bölgelerde ticaret hakkı herkese eşit olsa da gayrimüslimler ve ithalatçılardan vergi alınmıştır. Ayrıca padişahlar yeni fetih ettikleri topraklarda önde gelen ailelerden evlilik yapmış yada devletin önemli adamları evlendirilerek devletler arası akrabalık ilişkileri kurulmaya çalışılmıştır. Fetih edilen bölge Osmanlı kanunlarına göre yaşarken Osmanlıya bağlı kendi ırkından kimseler tarafından yönetilmiş ve bu devletlerden öşür vergisi adı altında vergi alınmıştır.

Osmanlı devleti hakimiyetin devamlılığı için fetih edilen bölgedeki genç erkekleri yada yetişkin çocukları medreseler ve hanlarda kendi eğitimleriyle eğitmiş, askeri kademelerde görevlendirmiştir. Bunun adına ise devşirme adı verilmiştir.

Son olarak Osmanlı Devleti açık denizlerde hakimiyet kurmak adına gemicilik için birçok atölye oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti eyalet sistemi ile yönetilip bu eyaletlerde yönetimi elde tutmak ve hakimiyeti sağlamak adına Padişahın oğulları yani şehzadeler görevlendirilmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.