Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?

Osmanlı Devleti 26 Ocak 1699 tarihinde imzaladığı Karlofça Anlatşması ile ilk kez toprak kaybetmiştir. Bir öğrenci arkadaşımız Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir diye sormuş. Bizde başladık araştırmaya. Sonuç olarak ilk kez toprak kaybedilen antlaşmanın Karlofça Antlaşması olduğunu öğrendik.

Karlofça Antlaşmasını yakından inceleyelim

Bu anlatlaşma Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan krallıkları arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiş olup toprak kaybı ilk kez bu antlaşma ile meydana gelmiştir. Antlaşma Osmanlı Devleti ile diğer üç devlet arasında süren savaşların sonucunda 1699 yılında imzalanmıştır.

Karlofça Antlaşması sonrasında Osmanlı Devletinin sınırları


Sultan II.Murad’ın tahta çıktığı dönemde Osmanlı Devleti Avusturya İmparatorluğu üzerine 3 kez sefer düzenledi. Papa ise bu savaşlara karşılık Avusturya, Venedik ve Lehistanın aralarında bulunduğu krallıklardan Kutsal İttifak orduları kurdu ve bu ittifaka sonradan Rusya’da dahil oldu.

Bu dönemde Rusyanın başına geçen Petro ordularını yeniden dizayn etmiş ve donatmıştır. Petro Rusyanın Osmanlının elindeki boğazlardan sıcak denizlere yani Akdenize inmesi gerektiğini ve Karadenize hakim olması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle zaman zaman Osmanlı Devleti ile savaşa girişmişlerdir. 1697 yılındaki Zenta Muharebesinde Osmanlı Devleti denizlerde ağır bir yenilgi alır ve tamamen savunmasız kalır. İngiliz ve Hollanda hükümetlerinin araya girmesi ile barış antlaşması imzalanır.

Kutsal ittifak ile Osmanlı Devleti arasında yapılan savaş sonucunda Osmanlı Devleti antlaşma imzalamak zorunda kalır. Yapılan antlaşmayla Osmanlı Devleti ve Avusturya arasındaki sınır yeniden çizilir. Antlaşma gereği Macaristan ve Erdel prensliği Avusturya, Ukrayna ve Polonya Lehistana, Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklelere verilir. Karlofça Antlaşması esnasında Ruslarla bir mukavele imzalanmamıştır. Çünkü Ruslar ele geçirdikleri kaleler yanında Kerç Kalesinide istemekteydiler.

Osmanlı Devleti buna razı olmaz fakat Rusya ve Osmanlı Devleti arasında 2 yıl ateşkes yapılmasına karar verilir.

Karlofça Antlaşmasının sonuçları

Bu antlaşma ile Osmanlı Devletinde duraklama devri sona erip gerileme dönemi başlar. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla batıda büyük topraklar kaybetmiş ve bundan sonraki politikasını kaybettiği toprakları geri kazanma üzerine kurmuştur.

Savaşı kazanan Kutsal İttifak özellikle Avusturya bu antlaşmayı hemen kabul etmiştir. Bunun nedeni ise Avrupayı bekleyen büyük savaşların önceden görülmesidir. İspanyanın o dönemdeki kralı sağlık bakımından sıkıntılı olup herhangi bir varisi bulunmamaktaydı. İspanyanın varisleri ise Fransa krallığının İspanyaya damat olan lordları olacaktı. Bu durumda İspanya ve Fransa birleşecek Avrupada süper devlet ortaya çıkacaktı.

Bunu engellemek adına Avusturya Osmanlı ile arasındaki husumeti giderip Avrupa işleriyle ilgilenmek istiyordu. Öyle ki bunu sadece onlar değil İngiliz ve Hollanda hükümetleride arabuluculuk yaparak göstermişlerdir. Sonuç olarak beklenen oldu ve bu antlaşmadan 2 yıl sonra Avrupada savaşlar ortaya çıktı. Bu savaşlar tarihte İspanya veraset savaşları olarak bilinir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.