osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri nelerdir?

Bu inceleme yazımızda Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenlerini yakından inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Osmanlı beylik olarak kurulmuş daha sonra hızla büyüyerek bir cihan devleti haline gelmiştir. Ocağın 27’sinde 1299 yılında kurulmuş bir beyliktir.

Daha önceleri Anadoluda bulunan Anadolu Selçuklu Devleti Moğollarla savaş yapmış ve yenilmiştir. Bu devletin yıkılmasının ardından daha sonra bölgelerdeki beyler beylikler kurarak bağımsızlık için ortam aramaya başladılar. İlerleyen dönemde Ertuğrul Gazi ve onun yanındaki Türkmenler Ankara yakınlarına yerleşti. Daha sonraları ise Osman Gazi ve Türkmenler Bizans sınırına yakın yerde yani Söğütte Osman Gazi Beyliğini kurdular. 1299

osmanlı devleti

Osmanlı devleti kısa zamanda hızla büyümüştür.


Osmanlı Devleti o dönemde kurulan en küçük ve zayıf bir beylik iken hızla büyüyerek bir cihan devleti olmuştur. Bunun nedenlerini maddeler halinde inceleyelim.

  1. Bizans Devleti: O dönemde Bizans devleti askeri ve maddi bakımdan çok zayıf durumdaydı. Osman Gazi Beyliğini kendilerine tehdit olarak görmediler. Ayrıca Bizans İmparatorluğunda o dönemde taht kavgaları yoğundu. Macarlar ve Bulgarların yoğun saldırıları kaybedilen topraklar Bizans Devletini güçsüz duruma düşürmüştür.
  2. Avrupadaki Durum: Avrupada o dönemde yaşanan Fransa -İngiltere savaşı nedeniyle Anadoluda yaşanan gelişmeler takip edilemedi. Ayrıca Avrupada hızla yayılan veba salgını nedeniyle devletler kendi derdiyle meşguldü.
  3. Anadoludaki Durum: Anadoluda birçok devlet ve beylik bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Venedik ve Cenevizliler, birçok türk beyliği bulunmaktaydı. Bu devletlerin tümü Moğollara vergi veriyorlardı. Lakin Osmanlı Beyliği en batıda olup Moğollara karşı savunulması rahat bir beylikti.
  4. Osmanlı Beyliğindeki Düzen: Bu beylik Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti yönetim biçimlerini benimseyerek ikisinden kendisine yeni bir yönetim şekli belirledi. Birçok sistem geliştirdiler. Tımar, düzenli ordu, medrese gibi sistemleri kurdular.
  5. Veraset: Osmanlı Beyliği eski yönetimlere göre devletin topraklarının hanedan arasında paylaştırılmasını kaldırdı. Merkezi yönetim sistemini benimsedi.
  6. Beyliklerle iyi geçinmeleri: Diğer türk beylikleri ile iyi geçinmişlerdir. Diğer beylikler Osmanlı Beyliğinin Bizansla olan mücadelesini desteklemek adına siyasi ve askeri destek bile vermişlerdir.
  7. Adaletli yönetim: Fetih edilen topraklara adaleti ve hoşgörüyü götürmüşlerdir. Bu nedenle kazanılan topraklarda kalıcı olmayı başarmışlardır.
  8. Padişahlar: Osmanlı beylikten devlet haline geçene kadar padişahlıkta bulunan isimler üstün yetenekli kişilerdi. Bu nedenle devlet hızla büyüdü ve gelişti.
  9. Tarım: Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar bereketli topraklardı. Bu nedenle tarım, ipek böcekciliği gibi unsurlar iyi gelir kaynağı sağladı.
  10. Ticaret: Osmanlı Devleti ticari yollar üzerinde kuruluydu. Çinden gelen İpek yolu, Hindistandan gelen Baharat yolu ve Rusya tarafından gelen Tahıl, Kürk ticaret yolları devlet topraklarından geçiyordu. Bu çok iyi bir gelir kaynağı demekti.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.