Osmanlı ordusunun bölümleri nelerdir?

Her orduda olduğu gibi Osmanlı devleti ordusuda bazı bölümlerden oluşmaktaydı. Bu yazımızda Osmanlı ordusunun bölümlerini hangi grubun hangi görevle yükümlü olduğunu inceleyeceğiz.

1. Kara Askerleri

a. Kapıkulu Askerleri

Acemi Ocağı: Devşirme çocukların oluşturduğu askerlerdir. Burada bu gençlerden Enderun ve Yeni Çeri ocağı için yetenekli olanlar seçilir.

Yeniçeri Ocağı: Osmanlı Ordusunun en kalabalık grubudur. Yaya olan bu grup devletin esas gücüdür.

Cebeciler: Yeniçerilerin silah ve aksesuarlarını tamir eden bakan gruptur.

Topçular: Osmanlı Ordusunun toplarının bakım ve onarımını yapan ve kullanan gruptur.

Humb Aracılar: Patlayıcı madde taşıyan ve kullanan grup.

Lağımcılar: Kuşatma altındaki kalelere girmek için tünel kazan asker grubu.

b.Süvarilar

Sipahi ve Silahtar: Savaş esnasında hükümdarı korumakla görevlidir.

Ulufeciler: Hükümdarın çadırını taşırlar.

Garipler: Ordunun ağır eşyalarını taşırlar.

2.Sipahiler

Tımarlı Sipahiler: Osmanlı Devletinin vermiş olduğu topraklarda geçimini sağlayan, o bölgede güvenliği sağlayan e savaş anında orduya katılan devletin en büyük askeri gücüdür.

Azaplar: Savaş esnasında en önde yer alan piyade sınıfı.

Akıncılar: Osmanlı Devletinin sınırlarına yerleştirilmiş olan bu askerler zaman zaman bireysel saldırılar yaparak hedefi yıpratmak ile görevliydi.

3. Sancak Askerleri

Şehzadelerin beyliklerinde bulunan ve savaş esnasında şehzadenin önderliğinde orduya katılan askeri birlik.

4.Donanma

Gemilerden ve fırketeynlerden oluşan deniz gücü.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.