Osmanlıda Şehzadelerin Sancağa Çıkması Ne Zaman Kalktı

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde sancağa çıkma usulü hangi döneme kadar devam etmiştir sorusuna cevap arayacağız. Sancağa çıkma şehzadelerin yetişkin birey olduklarında eyalet sistemi ile yönetilen Osmanlının eyaletlerine gönderilerek padişahı temsil etmesi için gönderilirdi. Şehzadeler yanlarına lala, atabey gibi ona yönetimde destek olacak önemli devlet adamlarını yanlarında götürüp yönetimde yer verirlerdi. Ayrıca Şehzadelerin yanlarında anneleri gibi aile bireyleride gönderilebilirdi. Osmanlı Devletinde şehzadelerin eyaletleri yönetmesi için askerler, hocalar, diğer görevlilerle birlikte annesiyle sancağa gönderilmesine sancağa çıkma adı verilirdi.

Padişahın veliaht olarak gördüğü şehzade ya sarayda kalır yada saraya en yakın beyliğe gönderilirdi. Genellikle Manisa beyliği padişah veliahtlarına verilirdi. Sancaktaki şehzade padişahın emriyle her savaşa askeriyle katılır bizzat başında bulunurdu. Sancaktaki şehzadeye Çelebi Sultan adı verilirken şehzade bu eyalette görevlendirme yapabilir, tuğra çekebilirdi yalnız bu konuda payitahta bilgi vermek zorunda oradaki deftere işletmelidir.

Şehzadelerin sancağı çıkma töreni ise bizzat Vezir-i Azam tarafından organize edilir. Saray bahçesinde yapılan tören ve kılıç kuşanmadan sonra dualar edilir, padişahın hediyeleri verilir daha sonra ekibiyle birlikte görev yerine gönderilirdi. Osmanlı Devletinin en önemli sancakları ise Manisa, Amasya, Konya, Trabzon ve Kütahya’ydı.

Osmanlı devletinde şehzadelerin sancağa gönderilmesi uzun yıllar devam etti. Son olarak II. Selimin oğlu III. Murad şehzade olarak Manisa sancağına gönderildi. III. Muradın 16 Ocak 1595 yılında vefatından sonra sancaklara şehzade gönderimi kalkmış bunun yerine bir devlet temsilcisi sancaklarda görevlendirilmiştir.

III. Murad kim derseniz. Kanun-i Sultan Süleymanın torunudur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.