Ova ve Plato arasındaki farklar

Ova ve plato kavramlarını özellikle coğrafya derslerinde sıkça duyarız. Birbiriyle sıkça karıştırılan bu iki terimin anlamlarını öğrendikten sonra ova ve platolar arasındaki farklılıkları öğrenelim.

Ova Nedir?

Deniz seviyesi yüksekliğinden farklı yüksekliklerde olan, geniş düzlükler ve az eğimli olan yerlere ova denir.

Plato Nedir?

Plato akarsu ve nehirlerin akıntıları ile meydana gelen ova, yayla gibi alanların derin yarıklarla bölünmesi ile oluşur.

Ova ve Platolar arasındaki farklar

  1. Platolar genel olarak ovalardan daha yüksekte bulunurlar. Ovalar etrafındaki doğal ortamlara göre daha aşağıda kalırlar. Örneğin Bursa Ovası çevresi dağlarla çevrilidir.
  2. Ovalar tarım ve hayvancılık için platolara göre çok daha verimli topraklara sahiptir.
  3. Platolarda yerleşim tehlikeli ve risklidir. Ovalar bu nedenle yerleşim için çok daha fazla tercih edilir.
  4. Platolar coğrafi konumları gereği yükseklerde yer aldıkları için buradaki iklim koşulları ovalara göre çok daha serttir.
  5. Ovalar platolara göre çok daha zengin alüvyon barındırırlar.Çünkü akarsu ve nehirlerin aktığı ovalar alüvyon ile birikirler.
  6. Ovalar doğadaki çeşitli olaylar ve tepkimeler ile meydana gelebilir. Platolar ise su akıntıları nedeniyle meydana gelirler.
  7. Platoların her biri deniz seviyesinin üzerinde yer alır. Ovalarda istisnalar görülebilir.
  8. Ova ve platolar nem, sıcaklık gibi doğa koşullarında birbirinden çok farklıdır.
  9. Platolarda yerleşim olamayacağını söylemiştik. Karadeniz bölgesinde yer alan platolarda sezonluk yerleşimler görülebilir. Ovalarda sürekli yerleşim görülür.

ova plato

Resimde görülen geniş düzlükler ovalardır. Ülkemizde Bursa, Adana, İznik gibi ovalar bulunmaktadır.


Yukarıdaki özelliklere baktığımızda insanların geçmişten günümüze kadar neden ovalarda yaşadığını şimdi daha iyi anlıyoruz.  Ovaların ikliminin daha ılıman olması, tarıma elverişli toprakları ve su kaynaklarına sahip olması her zaman onları platolardan daha seçilebilir kılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.