Öyküleyici anlatımın özellikleri

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların yer, zaman ve kişilerle anlatılmasında kullanılan bir anlatım yoluna öyküleyici anlatım denir. Öyküleyici anlatım da bir hareketin, bir olay akışının olması gerekir. Bu anlatımda varlıklar, nesneler bir akış, bir değişme ve gelişme içinde verilir. Olayın olduğu yerde zaman da söz konusudur. Olay, belli bir zaman diliminde, bir kişi kadrosuyla başlar, gelişir ve bir sonuca ulaşır. Öyküleyici anlatımda her şey hareket halinde verilir; bir durumdan başka bir duruma geçiş vardır. Olayların gelişimi ve birbirine bağlanışı hareket öğesiyle sağlanır.

Öyküler konuşmaların arasında anlatılır ve bir örnek niteliği kazanır. Bu nedenle öyküleyici anlatım biçiminde ana düşünce bulunurken: Bu öykü, hangi iddiayı inandırıcı kılmaya yarayan örnek olabilir? sorusuna cevap ana düşüncedir. Ayrıca Ne oldu? ,Nasıl oldu ?soruları okuyucunun öyküyü gözünde canlandırmasını sağlar.

Öyküleyici anlatım biçimi aynı zamanda öykü, roman, masal, biyografi gibi eserlerin temel örgüsünü de oluşturur. Yazar, konuyla ilgili ana düşüncesini okuyucuya belirli bir olayı yaşatarak algılatmayı amaçlamıştır. Ayrıca bu anlatım biçimi çoğu zaman betimleme ile birlikte kullanılır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.