Panteizm nedir

Bu yazımızda sizlere panteizm hakkında bilgi vereceğiz. Panteizm Tanrı alem ikiliğini ortadan kaldıran alem ile Tanrı’nın bir ve aynı olduğunu söyleyen felsefi ve dini öğretidir.

İfade yerindeyse panteizm, Tanrı’yı alem içinde eritmekte ve etkisiz hale getirmektedir. Çünkü panteizmin Tanrısı , Hiçbir kişiliği olmayan bir varlıktır. Panteizmin Tanrısı kendi bilincinde değildir, ne yaptığını bilmez. İnsanların iyiliğini ve kötülüğünü de bilemez. Bu yüzden panteizm de yaratma söz konusu değildir.Halbuki deizmde ve teizmde Tanrı, maddi yönden evrendeki varlıkla karışmaz. O evrenin üstünde ve ötesindedir.

Panteizmin en önemli temsilcisi G. Bruno ve Spinoza’ dır. Bruno’ya göre evren sonsuzdur, Tanrı da sonsuzdur, İki ayrı sonsuz olamayacağına göre evren ile Tanrı bir ve aynıdır. Bu düşünce Hristiyanlığın üçlü Tanrı anlayışına aykırı görüldüğü için Bruno, 1600 yılında Roma meydanında yakılmıştır.

Spinoza ,panteizmin en büyük temsilcisidir. Tanrı ,mutlak sonsuz varlıktır. Yani o, sonsuz sıfatlara sahip bir cevherdir. Sonsuz olduğu için Tanrı her şeydedir diyerek varlık basamakları arasındaki farkı kaldırmış, ikiliğin ortadan kaldırılmasını hedeflemiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.