Paranın kullanım tarihçesi

Para günlük hayatımızda vazgeçilmez bir yere sahiptir.Para icat edilmeden evvel deniz kabuğundan tutunda değerli taşlara metallere kadar her şey takas usulü olarak alışveriş yapılırdı.Paranın tarihçesine bakacak olursak ;Tarihteki ilk madeni para basımı M.Ö. 550 yılında Anadolu’da Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi. M.Ö. 118 yılında deri para kullanan Çinliler, MS. 806 yılında da ilk kağıt icat parayı yaptılar.
Batıda ise ilk kağıt para 1960 ‘lı yıllarda İngiltere Amerika birleşik devletleri tarafından basıldığı biliniyor.1694 yılında İngiltere’nin merkez bankasını kurması ve diğer ülkelerinde merkez bankası kurmasıyla paranın yaygınlaştığı biliniyor.
Osmanlı Devleti’inde ilk kağıt paralar sosyal ve siyasi reformların yapıldığı Tanzimat döneminde basılmıştır.1840 yılında Abdülmecit tarafından ilk Osmanlı banknotları Kaime-i Nakdıye-i Mutebere( para yerine geçen kağıt) adıyla basıldı.Matbaada basılmayan ya da elle yapılan bu paralara resmi mühür vurulurdu.1842 yılından itibaren matbaada basılmaya başlamıştır. Bu banknotlar Evrak-ı Nakdiye adı altında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kağıt para bastırılmadığından 1927 yılının sonuna kadar kullanıldı.Bir devletin egemenlik ve bağımsızlık sembollerinden biri olması sebebiyle 30aralık 1925 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarılan kanunla 5 aralık 1927 yılında dolaşıma çıkarılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.