Partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır sözünden ne anlıyorsunuz

Partiler demokratik hayatın bir parçasıdır. Demokrasinin işleyişi ve varlığı için partilerin varlığı büyük önem taşır. Çünkü demokrasi ancak her kitlenin her toplumun sesine kulak vermek demektir. Buda en güzel partiler aracılığı ile yapılmaktadır. İnsanlar kendi düşünce ve fikirlerine uygun partileri destekler ve seçimlerde oylarını vererek meclise girmelerini sağlarlar.

Çünkü bireyin mecliste temsil edilmesi ancak partiler aracılığı ile milletvekili gönderilmesi ile olur. Partiler kendilerine oy veren kişileri temsil ederek onların sesi olur. Bu sayede her fikirden ve gruptan insanlar çeşitli partilere oy vererek kendi temsilcilerini meclise yollarlar. Bu sayede seslerini duyururlar.

Eğer siyasi partiler olmasaydı insanlar bireysel adaylara oy vermek zorunda kalacak bu nedenle meclise temsilci göndermekte sıkıntı yaşayacaktı. Aynı fikir ve düşünceden kişilerin tek çatı altında toplanması parti sistemini ortaya çıkarmıştır. Bu sayede temsilcilerin meclise yollanması çok daha kolay bir hale gelmiştir.

Bu nedenle partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.