Pembe incili kaftan

1.Etkinlik:Aşağıdaki tabloya Muhsin Çelebi, Sadrazam ve Şah İsmail’in fiziki ve karakter özelliklerini yazınız.

Muhsin Çelebi

Fiziksel Özellikleri: Pala bıyıklı, iri yarı, siyah kaşlı özellikleri vardı.

Karakter Özellikleri: Kimseye boyun eğmeyen, başı dik, yardımsever ve dindardı.

Sadrazam

Fiziksel Özellikleri: Beyaz sakallı, sönük gözlü ve ihtiyar.

Karakter Özellikleri: Barış sever, tasavvuf ve hikmet ehli biriydi.

Şah İsmail

Fiziksel Özellikleri: Altın tahtın üzerinde oturan, çeşitli renklerdeki ipek elbiseleri giyinmiş biri.

Karakter Özellikleri: Kin ve nefret dolu, zalim, kural tanımaz.

2.Etkinlik

a. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız

Metinde anlatılan olay nedir?

Metin Osmanlı Devletinden Şah İsmail’e elçi gönderilmesi olayını konu almaktadır. Muhsin Çelebi elçi olarak seçilmiş ve yaşadıkları öyküleyici bir anlatımla konu edilmiştir.

Olay nerelerde geçmektedir?

Olay Osmanlı sarayında ve Tebrizde geçiyor.

Olay hangi zamanda geçiyor?

Çaldıran savaşı öncesinde geçiyor.

Ana karakter ve yardımcı karakterler kimlerdir?

Ana karakterler: Şah İsmail, Muhsin Çelebi, Sadrazam
Yardımcı karakterler: Vezirler, askerler

b. Okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle kronolojik sıra ve mantık akışı içerisinde özetleyiniz.

-Sadrazam ve vezirler Şah İsmail’e elçi göndermeye karar veriyorlar.
-Vezirler Muhsin Çelebiyi elçi olarak öneriyorlar.
-Sadrazam ve Muhsin Çelebi görüşüyor anlaşıyor.
-Muhsin Çelebi elçilik için kendini hazırlıyor.
-Malını mülkünü rehin veren Muhsin Çelebi mektupla beraber Tebrize gidiyor.
-Şah İsmail ile görüşüp mektubu teslim ediyor.
-Geri dönüp Sadrazamla görüşüyor.
-Pazarcılık yaparak yaşamını sürdürüyor.

3.Etkinlik: Kendinizi Muhsin Çelebi’nin yerine koyarak elçilik görevinden sonraki duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.

Elçilik görevi sonrasında Muhsin Çelebi yoksul bir yaşam sürmüş. Küçük bir bahçede çalışarak yetiştirdiklerini pazarda satmış ve geçimini sağlamıştır. Eğer ben Muhsin Çelebi yerinde olsam devletime hizmetimi onun kadar iyi ederdim fakat böyle bir yoksul yaşam sürmezdim.

Geri döndüğümde yaşananların hepsini Sadrazam’a anlatır, kaftanı bu nedenle orada bıraktığımı söylerdim. Devletin bu kaftan bedelini ödemesini ve çiftliğimin bana geri verilmesini isterdim. Çünkü onlar olmadan çok sıkıntı çekmiş ve zorluklarla mücadele etmiştir.

Devlete hizmet etmek hepimizin görevi ama Muhsin Çelebi’de ailesini ve çocuklarını düşünmelidir. Onları ekonomik bir zorluğa sokmaması gerekirdi.

kaftan

4.Etkinlik

a. Okuduğunuz hikâyenin başlığı ile anlatılan olaylar arasında nasıl bir ilişki vardır? Neden?

Muhsin Çelebi Osmanlı Devletini ihtişamlı bir şekilde temsil etmek için Pembe İncili Kaftan alıyor. Bu kaftan herkesin dilinde konuşuluyor ve ünü yayılıyor. Bu nedenle hikaye ile başlık arasında böyle bir ilişki vardır.

b. Okuduğunuz hikâyenin yazarı siz olsaydınız bu hikâye için nasıl bir başlık belirlerdiniz? Niçin?

Ben olsam Gururlu Elçi olarak başlık belirlerdim. Çünkü Muhsin Çelebi kimseye boyun eğmemiş ve en iyi şekilde bizi temsil etmiştir. Bu nedenle bu başlık daha uygun.

5.Etkinlik:Okuduğunuz hikâyenin bitmemiş olduğunu farz ederek hikâyenin devamını kurgulayınız.

Muhsin Çelebi geldikten sonra Sadrazama veya başka birine anlatmamıştır. Ancak zamanla bu olay önce Tebriz’de daha sonra İstanbul’da bile duyulmuştur. Bu kadar pahalı bir kaftanı kendine minder yapıp orada bırakan Muhsin Çelebi’nin bu hareketi her yerde konuşulur olur.

Olayları öğrenen Sadrazam hemen Muhsin Çelebi’yi çağırır. Oğlum Devletin için fedakarlıklar yaptın ve böylesine yoksul bir yaşamı tercih ettin. Ama yaptıkların Tebriz’den buraya kadar duyulur oldu. Bu nedenle seni ödüllendirmek istiyoruz der.

Muhsin Çelebi ödül istemediğini söylese de sadrazam tüm borçlarını ödemiş ve çiftliğini rehinden kurtarmıştır. Muhsin Çelebi çiftliğe dönerek eski hayatını sürdürür ve kahramanlığı yıllarca anlatılır.

6.Etkinlik

Aşağıda verilen ifadeleri inceleyerek ilgili soruları cevaplayınız

a. Yukarıdaki ifadeler hangi amaçla, nerelerde kullanılırlar?

Bir kitaptaki bilgilerin kaynağını belirtmek için kullanılır.

b. Yukarıdaki ifadelerde virgülün kullanıldığı yerlere dikkat ediniz. Bu kullanımın virgülün diğer kullanımlarından farkı nedir? Yazınız.

Virgül burada kaynak bilgilerini ayırmada kullanılmış. Örneğin

KEMAL, Yaşar, Bir Bulut Kaynıyor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003

Kemal Soy isim, Yaşar Adı, Bir Bulut Kaynıyor kitabın adı, Yapı Kredi Yayınları yayın evi, İstanbul Basım yeri ve 2003 basım tarihini belirtiyor.

7.Etkinlik

Aşağıda karışık olarak verilmiş bibliyografik künyeleri, uygun noktalama işaretlerini kullanarak düzenleyiniz.

Deniz, Kemalettin,Etkili İletişim, Dil ve Anlatım Kitaplığı,Gazi Kitabevi,Ankara, 2011

Doğan, Yusuf, Dinleme Eğitimi, Pegem A YAyınları, Ankara, 2011

Vural, Mehmet, Ev ve Sınıf Etkinlikleri, Yakutiye yayıncılık, Erzurum, 2001

8.Etkinlik

Aşağıdaki fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Fiillerin anlamlarını ve aralarındaki anlam farklarını noktalı yerlere yazınız. Bu fiillerle birer cümle kurunuz.

1. yaz- 2. yazdır-
Fiillerin Anlamları:
1. Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak
2. Yazma işini yaptırmak
İki Fiil Arasındaki anlam Farkı: Biri işi yapan kendisi diğeri yaptıran
Örnek Cümleler: Bunu Efsun yazdı. Bütün ödevlerini Ahmete yazdırdı.

1. uyut- 2. uyutuver-
Fiillerin Anlamları:
1. Uyumasına olanak sağlamak
2.Bu işi başkasına çabucak yaptırma
İki Fiil Arasındaki Anlam Farkı: Çabuk, hızlı olma
Cümleler: Küçük bebeği hemen uyuttu. Bebeği uyutuver, benim çok işim var.

1. uç- 2. uçuş-
Fiillerin Anlamları:
1. Hava olmak eylemi
2.Süreklilik belirten havada olma eylemi.
İki Fiil Arasındaki Anlam Farkı: Süreklilik
Cümleler: Kuşlar uçup durdu. Kuşlar burada uçuşurlar.

9.Etkinlik
Basit: konuş-
Yarın Ahmetle konuşacağım
Türemiş: konuştur-
Beni Ahmetle konuştur lütfen.
Birleşik: konuşuver-
Benim için Ahmetle konuşuver.

Basit: oku-
Bu kitabı mutlaka oku
Türemiş: okut-
Sınıftaki öğrencilere bunları okut
Birleşik: okuyabil-
Bulmaca sorularını ancak gözlükle okuyabilir.

Basit: dinle-
Bu şarkıyı kesinlikle dinle.
Türemiş: dinlet-
Sevgiline bu şarkıyı dinlet
Birleşik: dinleyedur-
Sen bu şarkıları dinleyedur, ben geleceğim.

<p

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.