Periyodik cetvelin tarihçesi

Periyodik cetvelin tanımını yapacak olursak kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş bir tablodur. Bu tablo bilinen tüm elementlerin artan atom numaralarına göre bir sıralanış şeklidir.

19. yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin çok geniş bir bilgi birikimine neden olmuştur.

Bunun birikimin sonucunda bilim adamları çeşitli çalışmalar yaparak elementler için sınıflandırma sistemleri bulmaya çalıştılar.

Rus kimyacı Dimitriy Ivanoviç Mendeleyev 1869’da, elementlerin artan atom ağırlıklarına göre dizildiklerinde özelliklerinin de periyodik olarak değiştiğini ifade eden periyodik bir yasa geliştirdi ve gözlemlediği bağlantıları sergilemek için bir periyodik tablo hazırladı.

images

Mendeleyev’ in hazırlamış olduğu ilk periyodik tablo 17 sütun ile 7 periyottan oluşmaktaydı. Periyotlardan potasyumdan broma ve rubidyumdan iyoda kadar olan tüm elementlerin sıralandığı ikisi tümüyle doluydu. Her birinde 7 element bulunan iki kısmen dolu bu periyot ile altında üç boş periyot bulunmaktaydı.

Daha sonra Mendeleyev 1871 yılında tablosunu yeniden düzenlemiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.