Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Pertev Naili Boratav kimdir eserleri ve hizmetleri nelerdir?

Bu yazımızda Pertev Naili Boratav hakında bilgiler ayrıca eserleri ve hizmetleri neler olduğu hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Pertev Naili Boratav 1907 yılında Gümilcinede doğmuştur. Yazar ve aynı zamanda öğretim üyesidir. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiştir.

Konya da bir dönem lise öğretmenliği de yapmıştır. Türkiyat Ensititüsü’ nde asistan olarak görev almıştır. 1935 yılında Almanya’da uzmanlık için çalıştı. Ankara Üniversitesi DTCF’de doçentlikten profesörlüğe yükselerek 10 yıl Halk Edebiyatı Kürsüsü’nün başkanlığını yaptı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.