Pertev Naili Boratav kimdir eserleri ve hizmetleri nelerdir?

Bu yazımızda Pertev Naili Boratav hakında bilgiler ayrıca eserleri ve hizmetleri neler olduğu hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Pertev Naili Boratav 1907 yılında Gümilcinede doğmuştur. Yazar ve aynı zamanda öğretim üyesidir. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiştir.

Konya da bir dönem lise öğretmenliği de yapmıştır. Türkiyat Ensititüsü’ nde asistan olarak görev almıştır. 1935 yılında Almanya’da uzmanlık için çalıştı. Ankara Üniversitesi DTCF’de doçentlikten profesörlüğe yükselerek 10 yıl Halk Edebiyatı Kürsüsü’nün başkanlığını yaptı.

Türk Halk Edebiyatı, Türk Folkloru, Türk Masalları alanlarında özgün derleme, değerlendirme inceleme ve yorumlamalarıyla değerli bir çok eseri bulunmaktadır.

Başlıca eserlerini sayacak olursak; Köroğlu Destanı (1931), Folklor ve Edebiyat (1939, yeni ve geniş biçimi 1981) Halk Edebiyatı Dersleri I (1942), İzahlı Halk Şiiri Antolojisi (H. V. Fıratlı ile birlikte, 1943), Pir Sultan Abdal (A. Gölpınarlı ile birlikte, 1943), Folklor ve Edebiyat II (1945), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1946), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı (1969), 10G Soruda Türk Folkloru (1973), Folklor ve Edebiyat I (1982), Folklor ve Edebiyat II (1983), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1988); inceleme, 67 masal ve 21 tekerlemeyi içeren kitapları: Zaman Zaman İçinde (1992), Az Gittik Uz Gittik (1992)

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.