Popülasyonun büyümesine etki eden faktörler nelerdir?

Popülasyonların büyüklüğü bünyesinde barındırdığı birey sayısına bağlıdır. Popülasyonun yer aldığı ortam koşulları onun büyümesinde veya küçülmesinde doğrudan etkilidir. Gerçek anlamda çevre şartları ve biyolojik etmenler populasyondaki büyüme, küçülme olaylarını belirler.

Popülasyonun büyüdüğü veya büyümediği, dengede olup olmadığı ve geleceğinin nasıl olacağı, popülasyondaki ölüm ve göç oranlarıyla belirlenir

Popülasyonun büyümesi belirli bir zaman diliminde o türdeki canlı sayısındaki artış olarak belirlenir. Örnek vermek gerekirse Hepatit B virüsünün ilk dakikadaki mevcut sayısının 35 olması, 5 dakika sonra bu sayının 80 kadar olması bu türün çoğaldığını gösterir.

Popülasyonalarda büyüme hızlı bir şekilde olurken bir zaman sonra denge konumuna gelerek durur. Büyümede iç ve dış etkenler rol oynamaktadır.

1. İç Etkenler

Yeterli besin miktarının karşılanamadığı durumlarda popülasyon büyümeyi keserek, hatta küçülerek besin/birey dengesini sağlamaya çalışır.

2.Dış Etkenler

Dış etkenlerde ise biyolojik faktörler, dışarıdan alınan besin miktarı, popülasyon üzerinde etkili olan hastalıklar gibi sorunlar etkilidir.

Bir popülasyon büyümek ya da küçülmek zorunda olduğunu kendi iç dinamikleri ile belirlemektedir. Denge konumunu eas alarak üreme faaliyetlerini düzenler. Popülasyonda denge sağlanması adına doğum oranları düşürülebilir / arttırılabilir ya da birçok bireyin göç etmesi sağlanabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.