Proton elektron ve nötron nedir?

Bu günkü yazımızda ilk olarak atomun yapısından ve içerisinde bulundurduğu proton, nötron ve elektronların özeliklerinden bahsedelim.

Atomun tanımını yapacak olursak bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçadır. Atom çekirdek ve yörünge olmak üzere iki kısıma ayrılır. Bunlardan proton ve nötron atomun çekirdeğinde elektron ise çekirdeğin dışarısında bulunan yörüngede yer almaktadır.

Proton: Atomu belirleyen teneciktir. Bir elementin bütün atomlarında değismeyen tek tanecik olma özelliğine sahiptir. Bir elementin atom çekirdeğindeki proton sayısına o elementin atom numarası denilir. AN ya da Z ile simgeleri ile gösterilir.

Nötron: Bir elementin atomlarında farklı sayılarda bulunabilir (izotop). Atomun kütlesini belirlemede önemli rol oynar.Bir elementin atom çekirdeğindeki proton sayıları toplamı ile nötron sayıları toplamına denir. A olarak simgelenmektedir.

Elektron: Atom çekirdeği çevresindeki yörüngede dolanır. Atomun temel taneciklerinden en hafif olanıdır. Kütlesi yaklaşık olarak 1/ 1840 akb’ ye eşittir. Nötr atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir.

Bu yazımızda proton elektron ve nötronun kısaca özelliklerini anlatmaya çalıştık umarım ödevlerinizi yapmakta yardımımız dokunmuştur.

1 Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.