Rasyonalizm nedir

Rasyonalizmde doğru bilginin kaynağı ve ölçütü akıldır. Bu yüzden rasyonalizm bazı kaynaklarda akılcılık olarak da bilinir. Akıl; nesneler ve olaylar arasında ilişkiler kuran ve bunlardan soyutlama ve genelleme ile kavramlar yaratan yetidir. Aynı zamanda zihnin doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü ayırabilmesidir. Bu anlamda bütün filozoflar akla önem verirler. Ama rasyonalistleri diğerlerinden ayıran özellik şudur: Bilme ve doğruyu ayırma yetisi, doğuştan gelir yani zihin boş bir levha değildir.

Büyük rasyonalist düşünürler arasında Platon diğer adıyla Eflatun, Aristoteles ,Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd, Descartes, Spinoza, Kant, Leibniz ve Hegel sayılabilir. Rasyonalistlerden bazılarının görüşlerini paylaşalım.

İlk olarak Platon, bilgi ona göre değişmez varlıların bulunduğu ideler alemine aittir.

Aristoteles’e göre ise Evrende her şey madde ve şekilden meydana gelir. İlk Çağ’da rasyonalizmin en önemli, temsilcisidir. O, akılcı mantıki çıkarımlarına dayandırır. Bunun içinde önce mantığı düzenlemiştir.

Farabi’nin sistemine göre gerçeğin başında zorunlu varlık olan Allah vardır. Allah ,varlığını kendisinden alır. O, hakiki ve sonsuz varlıktır.

Descartes ise Modern rasyonalizmin babası sayılır. Ona göre üçtür bilgi vardır; doğuştan gelen ,duyu organlarından ve hayal gücünden yapma bilgiler olmaz üzere.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.