Reformun sonuçları nelerdir

Avrupa’da 16. yüzyılda Katolik kilisesinin yeniden düzenlenmesine reform denir. Reform, Martin Luther tarafından Katolik kilisesine tepki olarak Almanya’da doğdu. Kelime anlamı olarak reform yenilik ve düzenlemedir. Reformu ortaya çıkaran nedenleri ve sonuçlarını sırasıyla açıklayalım.

Reformun Nedenleri

Kilisenin zengin ,halkın fakir olması
Kilisenin Hristiyanlık esaslarından sapması
Rönesans ve coğrafi keşiflerin etkisi
İncil’in Avrupa dillerine çevrilmesi

Reformun Sonuçları

16.Yüzyılda Hristiyanlığın Katolik Kilisesi’nde birlik bozuldu.
Kiliseye ve din adamlarına olan güven iyice azaldı
Katolik Kilisesi’ne bağlı din eğitimi veren okulların yanında laik esaslara dayalı eğitim veren yeni okullar açıldı. Böylece laikleşme süreci başladı.
Kiliseye ait mallar yağmalandı.
Kilise denetiminde bulunan topraklara köylüler el koydu.
Katolik kilisesi kendini düzeltme ve koruma yoluna gitti.
Bilimin üzerindeki din baskısı kalktı.
Engizisyon mahkemeleri yoğun bir şekilde çalıştı.
Cizvit tarikatı kuruldu.
Reform hareketlerini Avrupa’da mezhep birliğini bozması Osmanlı devletinin Avrupa içinde ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
Osmanlı devleti reform hareketlerini yakından takip etmiştir. Özellikle Alman İmparatorluğuna karşı Protestanlara destek vermiştir.
Böylece Avrupa da ‘Aydınlanma Çağı’başlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.