Risk nedir?

Bu yazımızda riskin ne olduğunu, riskin belirlenmesi ve analizi, ve riskli durumlar hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Risk kelimesi gelecekteki belirli bir zaman içerisinde bir tehlikenin ve bu tehlikeye maruz olan varlıklar yada tehlike altındaki unsurlara bunların zarar görebilme imkanlarına bağlı olarak, verebileceği kayıplar anlamına gelmektedir.

Bir olayın oluşturabileceği olumsuz sonuçların toplamı olan risk kavramı, mühendislik ve sigortacılık gibi mesleklerde kayıp olasılığı olarak adlandırılır.

Çeşitli riskleri anlamak ve karşılaştırmak amacıyla bilim adamları araştırmacılar ve ekonomistler bu riskleri oluş olasılıkları ve yol açabilecekleri potansiyel zarar ve kayıplar açısından niceleştirmeye çalışmaktadırlar.

Riski şu ifadeylede gösterebiliriz. Risk = Tehlike x Tehlikeye Maruz Varlıklar x Zarar Görebilirlik.

Riskin belirlenmesi ve analizi kısmına gelince. Riskin tanımından da anlaşılacağı gibi, riskin belirlenmesi ve analizi tehlikenin ve özelliklerinin belirlenmesi, tehlikeye maruz kalan değerler ve bu değerlerin zarar görebilme durumları belirlenmesi ve analizi gibi üç çeşit analizin yapılmasını gerektirmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.