Rönesans nedir? Nedenleri ve sonuçları

Rönesans kelime anlamı olarak “yeniden doğuş”u ifade etmektedir. İlk kez İtalya’da ortaya çıkan Rönesans, 15 ve 16 yüzyıllarda Batı Avrupa’da edebiyat, sanat, bilim alanındaki gelişmelerin tümü diyebiliriz.

Batı ile klasik antikite arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlamayı amaçlamıştır.. Rönesansçılar ile , halk dilini yazı diline getirmeyi amaç edinmiştir. İtalya’da bunun ilk örneklerini veren Dante’dir.

Dante’nin yapıtları Rönesans düşüncesinin içeriğini anlatır ve Petrarca gibi yazarlara yol göstermektedir. Rönesansın önemli sanatçılarından biri de Boccaccio ise Ortaçağ’ın dinsel konularını bir tarafa bırakarak doğrudan doğruya insandan söz etmektedir.

Reforma gelecek olursak Düzeltme demektir. Islahat anlamında bir sözcüktür. Reform, 16. yüzyıl boyunca tüm Avrupa’yı etkisi altına alan dinsel bir harekettir.

Rönesans’ın yaydığıözgür düşünce ortamı ile birlikte, Katolik kilisesinin bozulması, Fakir halkın lüks ve zenginlik içinde yaşayan kilise mensuplarına nefret duyması ile hız kazanan, Avrupa’da mezhep birliği bozulması ve yeni mezhepler kurulması ile hız kazanan, İncil’in çeşitli dillere çevrilmesi sonucu İncil’de yazan ile din adamlarının söylediklerinin birbirine uymamasının takip ettiği, Özgürlük düşüncesine sahip kralların kilise baskısına maruz kalması, Aydınaların kiliseyi eleştirileri ve haçlı seferleri etkisi ile reform başlamıştır. Sonuçları oldukça fazladır.

Yeni mezhepler ortaya çıkmış buna bağlı oalrak siysi birlik güzçsüzleşmiştir. Mezhepler arası savaşlar başlamıştır. Kiliselerdeki mallar prensler tarafından yağmalama yöntemiyle alınmış yeni prenslikler kurulmuştur.

Osmanlı devleti üzeirne yapıalcak haçlı seferleri böldünükleirnden gerçekleşememiştir. . Katolik Kilisesi yeni düzenlemeler yapmak mecburiyetinde kalmıştır.

Eğitim ve öğretim, kilisenin elinden alınmış ve laik eğitim anlayışı yaygınlaşmış. Katolik Kilisesi yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır.

Protestan krallar ve prensler sahip oldukları yerlerde din işlerinin kesin sahibi haline gelmiştir. Çıkan bu kargaşa Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır. İlerleme için fırsat olmuştur. Almanya’da ise durum oldukça karışmış kilisenin zenginlikleri halk tarafından yağmalanmış kargaşa çıkmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.