Rönesansın nedenleri ve sonuçları

15 ve 16. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan ve tüm Avrupa’ya yayılan bilim, sanat, edebiyat ve düşünce hayatında görülen gelişmelere Rönesans adı verilir. Rönesans kelime anlamı olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir.

Rönesans’ın Nedenleri
-Ortaçağ’ın sonlarına doğru kültür ve sanat alanında belli bir bilgi birikimin olması
-Kağıdın çok fazla üretilmeye başlaması ve matbaanın icadı ile fikir ve düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılması
-Coğrafi keşiflerle zenginleşen halkın, ilme ve sanata daha fazla ilgi duyması bunun sonucunda sanatı, sanatçıyı ve sanat eserlerini koruyan bir kesimin oluşması
-Büyük sanatkarların yetişmesi büyük ilgi görmeleri.
-İlkçağ Hellen ve Roma dönemine ait birçok eserin incelenerek tekrar üniversitelerde okutulmaya başlanmıştır. Geçmişe merak duyulmuştur.
-İstanbul’un Türkler tarafından fethinden sonra İtalya’ya giden Bizanslı bilginlerin yaptıkları çalışmalar da yine -Rönesans’ı ortaya çıkaran nedenler arasında sayılabilir.
Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı Rönesans Hareketi ilk olarak edebiyatta hümanizma(insancıllık) akımıyla İtalya’ da başlamıştır.

Rönesans’ın Sonuçları
-Avrupa, kilisenin din baskısından ve otoritesinden kurtulup modernleşme açısından Rönesans büyük rol oynamıştır.
-Skolastik görüş (kilisenin dar ve karanlık görüşü) ortadan kaldırılmıştır. Bunun yerine pozitif (bilimsel) düşünce hakim olmuştur.
-Reform hareketlerini hazırlamıştır.
-Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır.
-Avrupa’da sanattan zevk alan aydın (Mesen) sınıf ve halk sınıfı olarak 2 kısım oluşmuştur.
-Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.
-Avrupa’nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine Rönesans öncülük etmiştir

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.