Rtük’ün önemi ve görevleri

Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belirli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurula Rtük adı verilir.1994 yılında iletişim alanında düzenlemeler yapmak amacıyla özerk ve tarafsız kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (Rtük)kurulmuştur.
Hukuk alanında birikimi olanlardan ve yüksek öğretim görmüş,devlet memuru olma niteliğine sahip 5 tanesi iktidar parti ve partilerinden,4 tanesi de muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nce seçilen toplam 9 üyeden oluşur.
Rtük ,vatandaşların rahatsız olduğu televizyon programların hakkındaki dilek ve şikayetlerini daha kolay ve ayrıntılı iletebilmek ve dinleyebilmek amacıyla 444 1178 nolu özel hat kurmuştur.

Rtük’ün Görev ve Yetkileri

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen izin şartlarını ihlal eden yayın ilkelerine ve kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır ve ya aynı yayın kuşağında özür dilemesini ister.Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın devam etmesi halinde ise ihlale konu olan programın yayını 1 ile 10 kez arasında durdurulur.Bu süre içinde programın yapımcısı varsa sunucusu hiçbir ad altında başka program yapamaz.Yayını durdurulan programların yerine;eğitim trafik ,kültür, kadın ve çocuk hakları ,uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele,gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimi ,Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.