Saf olmayan maddeler

Bu günkü konumuz saf olmayan maddeler. Bunları örneklerle anlatmaya çalışalım. Kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan her şeye madde adı verilir. Maddeler saf madde ve saf olmaya madde olmak üzere ikiye ayrılır.

Saf olmayan maddeler karışımda denilmektedir. Birden fazla maddenin özelliklerini hiç kaybetmeden bir araya gelerek oluşturdukları madde topluluğuna karışım adı verilir. Karışımlar heterojen veya homojen olabilir.

Karışım aynı zamanda kendini oluşturan maddenin özelliklerini de taşımaktadır. Karışımı oluşturan maddelerin belirli bir birleşme oranları bulunmaz. Saf değildirler. Erime, çözünme, süzme gibi fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilme özelliğine sahiptirler. Erime ve kaynama noktası veya öz ısıları yada öz kütle gibi ayırt edici özellikleri bulunmaz. Saf olmayan maddeler fiziksel yöntemlerle kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılabilir.

01_Madde1

İki çeşit karışım bulunmaktadır. Birincisi heterojen karışım ikincisi ise homojen karışım. Örnekler verecek olursak tebeşir tozu ile su karışımı heterojen karışımdır. Kum-su, yağ-su, ayran karışımları heterojen karışımlara örneklerdir. Homojen karışımlara örnek ise Tuzlu su, şekerli su,hava, alaşım homojen karışımlardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.