sağlığımızı etkiliyen biyolojik etmenlere ve bunun etkilerine örnekleri veriniz ?

Sağlığımız biyolojik etmenlerden sıklıkla etkilenmektedir. Sağlığımızı etkileyen biyolojik etkenlerin başında çevresel faktörler gelmektedir. Çevremiz doğrudan hastalıklara neden olabileceği gibi aynı zamanda hastalıkların oluşumuna etki edebilir. Çevremizi oluşturan tüm canlılar biyolojik etmenlerdir. Sağlığımızı etkileyen ve hastalıklara neden olan biyolojik etmenlerin başında mikroplar, virüsler, parazitler gelir.

Sağlığımızı etkileyen biyolojik etmenleri sınıflandıralım.

Mikroorganizma: Çevremizde yaygın olarak bulunan tek hücreli canlılardır. Bunlar işlevlerine göre üç gruba ayrılırlar. İnsana zararlı, insana faydalı ve ne yararlı ne zararlı olan gruptur. Yararlı mikroplara örnek olarak bağırsaklarımızda bulunan ve B vitamininin emilimini sağlayan, K vitaminin sentezini yapan bakteriler örnek verilebilir. Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların başında grip, nezle, solunum yolu enfeksiyonları gelir.

Taşıyıcı Vektörler: Bunlar hastalıklara neden olan mikroorganizmaları taşıyan eklem bacaklılardır. Örneğin farelerin üzerinde gezen pireler insana geçerek insanlarda veba hastalığına neden olmaktadır. Yada diğer bir örneğimiz ise sivrisineklerin sıtma mikrobunu insanlara geçirmesidir.

Bitkiler: Sağlığımızın en önemli unsurlarındandır. Bitkiler doğamızın oksijen kaynağı olup canlılığın devamı için var olması gereken önemli bir türdür. Sağlığımız için bu nedenle çok önemlidir.

Hayvanlar: İnsanların besin kaynağı olmasının yanı sıra çeşitli hastalıklara da neden olabilirler. Örneğin kuduz olan bir köpek insanı ısırdığında bu hastalık insana da geçer. Yada zehirli yılanlar, akrepler sağlığımızı doğrudan etkileyip hayatımızı tehlikeye atabilirler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.